Gå til indhold

Revision af en lægelige videreuddannelse: KBU og Intro bevares

Nyhed Yngre Læger

Speciallæger er rygraden i sundhedsvæsenet, og det skal de også være fremover. Det fastslår Sundhedsstyrelsen i et udspil til revision af den lægelige videreuddannelse. Yngre Læger har deltaget i arbejdsgrupperne bag udspillet og er tilfredse med store dele af det. Det er dog fortsat afgørende, at der bliver skruet op for dimensioneringen, så alle læger får mulighed for at blive speciallæger.

Sundhedsvæsenet skal styrkes i forhold til at kunne modtage den stadig voksende gruppe af kronikere og multisyge patienter. Og den lægelige videreuddannelse skal revideres, blandt andet for at sikre, at kompetencerne i uddannelsen er foreneligt med dette. Men en revision af den lægelige videreuddannelse er ikke en enkelt proces. Derfor har flere arbejdsgrupper i løbet af de senere år arbejdet med det. Yngre Læger har deltaget i arbejdsgrupperne både centralt og regionalt via de regionale videreuddannelsesråd. Det har mundet ud i et udspil fra Sundhedsstyrelsen, som har været i høring hos relevante parter, og som efterfølgende skal implementeres.

KBU og intro bevares

KBU og introduktionsstillingen, som vi kender dem i dag, var på et tidspunkt i fare for at blive lavet om eller helt fjernet fra den lægelige videreuddannelse. Men et solidt arbejde fra blandt andet Yngre Læger har sikret, at både KBU’en og intro-stillingen bevares, som vi kender dem i dag i Sundhedsstyrelsens udspil. Det vækker glæde hos Yngre Læger. 

”Jeg er utrolig glad for, at den kliniske basisuddannelse også fremover vil være ét årig, og at den stadig vil være en del af den lægelige videreuddannelse,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz, og fortsætter:

”Det er vigtigt, at der er en god overgang fra studieliv til lægeliv, og det er KBU’en med til at sikre.”

Også introduktionsstillingen er ifølge Yngre Læger vigtig at bevare.

”Intro-stillingen giver læger mulighed for at afprøve et eller flere specialer inden det endelige valg om hoveduddannelse træffes. Det er godt for at sikre, at flere finder det rigtige match,” siger Kristine Søgaard Dahl, der er medlem af Yngre Lægers bestyrelse og forperson for Yngre Lægers uddannelsesudvalg.

Hun peger også med tilfredshed på, at Sundhedsstyrelsens forslag til revisionen vil bevare et sammenhængende hoveduddannelsesforløb, som sikrer, at man som læge lettere kan planlægge både karriere og familieliv.

Mangler mere fleksibilitet og ændret dimensionering

Rapporten fra Sundhedsstyrelsen anerkender, at de kommende læger og speciallæger efterspørger mere fleksibilitet i deres ansættelse og i uddannelsen. Men Yngre Læger havde gerne set yderligere fleksibilitet.

”Sundhedsstyrelsens anbefalinger om muligheden for at opnå merit i forbindelse med skift af specialer er et skridt i den rigtige retning. Men jeg havde gerne set, at mulighederne blev endnu bedre. Vi vil gerne have udnyttet uddannelseskapaciteten til fulde, fx i de nuværende uklassificerede stillinger, hvilket kunne medvirke til hurtigere uddannelse af nye speciallæger,” siger Kristine Søgaard Dahl.

Sundhedsstyrelsens udspil bidrager ikke til at skrue op for dimensioneringen, så antallet af kandidater fra universiteterne balancerer med antallet af videreuddannelsesforløb. Og det ærgrer Yngre Lægers forperson.

”Manglen på speciallæger er stor i en række regioner og inden for en række specialer. Derfor giver det ikke mening, at antallet af videreuddannelsesforløb ikke matcher det antal kandidater, der kommer ud fra universiteterne. Målet må være at alle læger bør uddannes til speciallæger,” fastslår Helga Schultz og understreger, at Yngre Læger ser frem til at følge det videre arbejde med at implementere anbefalingerne.