Gå til indhold

Så er banen til overenskomstforhandlingerne kridtet op

Nyhed FAS Overlægeforeningen

Den 15. december udvekslede Overlægeforeningen/FAS og Danske Regioner krav forud for overenskomstforhandlingerne 2024. Det bliver vanskelige forhandlinger, forudser Overlægeforeningens formand Susanne Wammen, som især vil kæmpe for reallønstigninger og bedre arbejdsvilkår for alle Overlægeforeningens medlemmer. 

Skal der aftales ændringer i overenskomsten og lægechefaftalen, der fastsætter løn og arbejdsvilkår for henholdsvis overlæger og ledende overlæger samt cheflæger? Og i givet fald – hvad skal ændringerne så består af? 

Det skal Overlægeforeningen/FAS og Danske Regioner forhandle om, når OK-24 forhandlingerne for alvor går i gang til januar. Og det bliver ikke lette forhandlinger forudser Overlægeforeningens formand Susanne Wammen efter at have modtaget kravene fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (der varetager forhandlingerne for Danske Regioner, red.): 

”Det er ikke overraskende, at vi som lønmodtagere har nogle andre krav og ønsker, end regionerne har som arbejdsgiver. Det må man mildest talt konstatere også gælder i år. Kunsten bliver at finde de bedst mulige løsninger, som begge parter kan se sig selv i. Det lykkedes vi godt med ved sidste forhandling i 2021, og det vil vi i Overlægeforeningen arbejde hårdt for lykkes igen i år. Men let bliver det ikke”. 

Løn er det vigtigste krav 

Som eksempel nævner Susanne Wammen, at det vigtigste krav for Overlægeforeningen/FAS er generelle, procentuelle lønstigninger, der sikrer størst mulig reallønsudvikling, og at de offentlige lønninger reelt stiger i samme takt som de private. 

Modsat har Regionernes Lønnings- og Takstnævn fremsat et krav om ”en sundhedsøkonomisk ansvarlig ramme”, der ”skal være robust i forhold til at håndtere en eventuel mere afdæmpet privat lønudvikling”, og at ”lønmidler kan anvendes til at fremme centrale dagsordener”. 

”Det er pakket ind i forhandlersprog, men dybest set betyder det, at vi som fagforening vil kæmpe for mest mulig løn til alle, og at overlægernes løn ikke skal sakke bagud i forhold til hverken inflation, lønudviklingen i det private eller andre faggrupper. Omvendt vil regionerne gerne holde igen med lønnen, ligesom de vil kunne bruge en større del af pengene på projekter o.l.”, siger Susanne Wammen. 

Selvom kravene er formuleret i meget overordnede vendinger, ser Susanne Wammen tydelige tendenser i dem:

”Generelt kan man sige, at Overlægeforeningens krav handler om at forbedre vilkår for det enkelte medlem, mens regionernes krav i høj grad handler om mere fleksibilitet set fra arbejdsgivers synsvinkel. For eksempel vil Regionernes Lønnings- og Taksnævnt have mere fleksible hyppighedsregler og tjenestetyper, ligesom de helt generelt ønsker, at overenskomsten skal ”understøtte behov for organisatorisk fleksibilitet”, siger Susanne Wammen og fortsætter: 

”Hvad der præcist menes med alt det, blive vi klogere på, når vi mødes i forhandlingsdelegationerne til januar. Derefter bliver kunsten at forhandle os frem til et godt resultat, som både vi i Overlægeforeningen/FAS og regionerne kan være tilfredse med. Det handler både om at undgå forringelser og hvilke forbedringer, vi kan blive enige om. Det bliver ikke let, men jeg og Overlægeforeningens forhandlingsdelegation vil gøre alt, hvad vi kan, for at det lykkes”. 

 På hjemmesiden kan du læse mere om overenskomsten. Du kan bl.a. se en tidslinje for forhandlingerne og læse mere om forhandlingsforløbet, der foregår i to parallelle spor: de generelle og de specifikke forhandlinger. 

 

Krav fra Overlægeforeningen/FAS og Akademikerne

Kravene fra Overlægeforeningen/ FAS er vedtaget på foreningens repræsentantskabsmøde i maj 2023. 

De fleste af kravene er specifikke for Overlægeforeningens medlemmer og forhandles af Overlægeforeningen/FAS. Andre er generelle og gælder for alle akademiske lønmodtagere og forhandles af vores hovedorganisation Akademikerne. 

Du kan se både de generelle og specifikke krav med relevans for overlæger her pdf (se side 4 under FAS for de specifikke krav):(akademikerne.dk).
Her de vigtigste krav for Overlægeforeningens medlemmer: 

 • Sikring af reallønnen – samme procentuelle stigninger for alle.
 • Forbedring af vilkår for tjeneste og vagt.
 • Forbedring af vilkår for ledende overlæger og cheflæger.
 • Forbedring af seniorrettighed for overlæger.
 • Højere pensionsdækning.
Krav fra Danske Regioner

Regionernes Lønnings- og Takstnævn har fremsat krav, der både er generelle og specifikke. Nedenfor kan du se nogle af de krav, der har størst betydning for Overlægeforeningens medlemmerne. 

Via linket kan du se alle de generelle krav, der er fremsendt til Akademikerne pdf (side 13 og frem) og de specifikke krav, der er rettet til Overlægeforeningen/FAS (side 26 og frem): 

 • ”Resultatet skal holdes indenfor en samfundsøkonomisk ansvarlig ramme” og ”skal være robust i forhold til at kunne håndtere en mere afdæmpet privat lønudvikling i perioden” 
 • Hyppighedsregler drøftes mhp. ”at sikre organisatorisk og arbejdsmæssig fleksibilitet”. Ændringer af reglerne skal ”sikre mere smidig arbejdstilrettelæggelse, som samtidig medfører, at arbejdet om natten kan udtyndes”.
 • Ønsker nye tjenestetyper
 • Overenskomst skal understøtte behov for organisatorisk fleksibilitet
 • Seniorvilkår skal i højere grad understøtter opgavevaretagelsen
 • Bortfald af fleksibilitetstillæg for ikke at varetage formaliseret vagt
 • Drøfte vilkår ved fratræden
 • Ønsker mere fleksible ansættelsesformer for lægelige chefer (mulighed for tidsbegrænsede ansættelser udover ansættelse på åremål)