Gå til indhold

Stort gennembrud i kampen mod stråmandsklinikker

Nyhed PLO

PLO glæder sig over, at alle partier i Folketinget fredag har bakket op om et beslutningsforslag, der opfordrer regeringen til at bekæmpe udbredelsen af stråmandsklinikker – det vil sige lægepraksis, der opkøbes af en speciallæge i almen medicin, som efterfølgende overlader klinikdriften og det lægefaglige arbejde til et privat firma. Beslutningsforslaget var stillet af Det Konservative Folkeparti.

”Med udbredelsen af stråmandsklinikker får vi en udvikling, hvor private koncerner opkøber lægepraksis og overtager ledelse og drift af stadig flere klinikker. Her betjenes patienterne af korttidsansatte vikarlæger og klinikpersonale, helt uden den kontinuitet i læge-patient relationen, som er så afgørende for at opnå kvalitet i behandlingen”.


”Jeg er meget glad for, at alle partier i Folketinget er enige med os i, at det er en udvikling, der er grund til at bekæmpe,” siger PLO’s formand Jørgen Skadborg.


Han tilføjer:


”Jeg tager Folketingets beslutning som udtryk for, at der er bred politisk opbakning til den struktur for dansk almen praksis, som vi har kendt igennem generationer, hvor den enkelte læge selv ejer den klinik, hvor han eller hun arbejder.”


”Det er en velfungerende struktur, der har tjent det danske samfund vel, og som sikrer tryghed for danske borgere, herunder især for ældre, multisyge og kronisk syge,” slutter Jørgen Skadborg.


PLO ser nu frem til, at der igangsættes en proces, hvor regeringen, i dialog med partierne, skal finde en løsningsmodel for, hvordan stråmandsklinikker mest effektivt kan bekæmpes. PLO bidrager gerne til dette arbejde, herunder gerne sammen med Danske Regioner.


Regeringen har tilkendegivet, at den blandt andet vil arbejde for, at der ikke skal være mulighed for, at praktiserende læger kan eje ydernumre uden at have primært virke i én af de klinikker, som vedkommende ejer. Dette bakker PLO varmt op om, ligesom PLO også finder det afgørende, at ejerlægen er arbejdsgiver for ansatte læger. 

PLO finder umiddelbart, at vejen til dette bør gå via en indskrænkning af praktiserende lægers adgang til at eje op til seks ydernumre.