Gå til indhold

Stort økonomisk løft til regionerne giver håb om færre sparerunder

Nyhed Overlægeforeningen

Regeringen og Danske Regioner indgik 1. juni en aftale om sundhedsvæsenets økonomi i 2025, som sikrer et løft på 2,1 mia. kr. Derudover får regionerne et ekstraordinært tilskud til sundhedsområdet på 600 mio. kr. i år, som bl.a. skal kompensere for stærkt stigende udgifter til medicin. Overlægeforeningen hilser aftalen velkommen:

”Det er en yderst positiv aftale, som sikrer det største økonomiske løft til sundhedsvæsenet i mange år. Sygehusene har været gennem hårde sparerunder det seneste år, og netop nu var der udsigt til, at der skulle spares endnu mere bl.a. på grund af stigende medicinudgifter. Jeg håber derfor, at ekstrabevillingen på 600 mio. kr. i år og det økonomiske løft i 2025 kan sætte en stopper for den skadelige udvikling og sikre arbejdsro på sygehusene,” siger Susanne Wammen, formand for Overlægeforeningen.

Regionerne havde ønsket en ordning, hvor statskassen fremover skulle betale regningen, hvis udgifterne til tilskudsmedicin steg mere end forventet. En sådan model ville have været et stort fremskridt, understreger Susanne Wammen. ”Men tilskuddet på 600 mio. kr. i år, som det endte med i stedet, hjælper dog også,” siger hun.

Regeringen har lagt op til at skære kraftigt i de statslige udgifter til administration, og det samme kommer også til at ske på det regionale område, hvor der skal spares 104 mio. kr. Det er problematisk, fastslår Overlægeforeningens formand, Susanne Wammen:

”Overlægerne slås med mere og mere administrativt arbejde, som tager tid fra patientbehandlingen. Nu skal der spares yderligere på udgifterne til administration. Hvis det sker ved at afskedige medarbejdere uden at skære i de administrative opgaver, så lander opgaverne hos overlægerne, og det vil ikke være til patienternes eller sundhedsvæsenets fordel.”

Susanne Wammen peger desuden på, at regeringen og regionerne med aftalen holder fast i, at de nye såkaldte supersygehuse skal hente urealistisk store effektiviseringer hjem fra første dag. Det sker via et krav om, at der skal frigøres 308 mio. kr. via effektiviseringsgevinster.

”Vi har flere gange tidligere set, at det har ført til store sparekrav, som har ført til dårligt arbejdsmiljø og et alt for højt arbejdspres på de nye sygehuse til skade for patientbehandlingen. Man bør ikke på den måde tage forskud på eventuelle effektivisering. Men jeg håber trods alt, at det store generelle løft af økonomien vil kunne mindske skadevirkningerne af disse uhensigtsmæssige sparekrav,” siger Susanne Wammen.

Overlægeforeningen hilser det desuden velkomment, at økonomiaftalen indfører en 1-årig ulighedspulje på 100 mio. kr. fra den samlede ramme, som bl.a. skal gå til at forbedre lægedækning.