Gå til indhold

Sundhed fyldte igen massivt på Folkemødet

Nyhed Yngre Læger

Igen i år var sundhed og sundhedsvæsenet blandt de temaer, der var mest debatteret i telte over hele folkemødet, hvor politikere, organisationer og danskere med og uden tilknytning til sundhedsvæsenet udvekslede holdninger.

Prioritering i sundhedsvæsenet, lægers arbejdsmiljø, deling af sundhedsdata og aktiv dødshjælp.

Sådan lød blot nogle af de temaer, Yngre Læger var med til at sætte på dagsordenen ved dette års folkemøde på Bornholm.

Arbejdsmiljøet til debat

”Noget af det, vi desværre ikke er lykkes med i sundhedsvæsenet er at se de samme patienter i et helt forløb. Det kan være svært at nå at sætte sig ordentlig ind i en patients situation – og det kan gå ud over behandlingen,” fortalte Helga Schultz, i Yngre Lægers debat om sammenhængen mellem de ansattes arbejdsmiljø og patientsikkerhed og behandlingskvalitet.

Under overskriften ”Stressede læger truer patientsikkerheden” diskutere hun sammen med Inge Kristensen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Annette Wandel fra Danske Patienter, Karin Friis Bach fra Danske Regioner og Harun Demirtas fra Dansk Sygeplejeråd, hvordan de ansattes arbejdsmiljø har direkte betydning for patientbehandlingen. Debatten kom både omkring de store udfordringer som mangel på arbejdskraft og omkring arbejdsmiljøproblemer, der i hverdagen er til stor gene for alle – men som burde være til at løse. Som Inge Kristensen påpegede:

”Hvem på et kontor ville finde sig i at skulle lede efter sin computer hver morgen. Men på hospitalerne bruger mange læger hver morgen tid på at få udleveret tøj i den rigtige størrelse. Helt ærlig, arbejdsgivere: Skab nogle ordentlige vilkår.”

Sidsel vinge, Helga Schultz, Monika Rubin og Torben Hollmann i debat på folkemødet. Mette Boysen er ordstyrer.

Glemmer det sammenhængende sundhedsvæsen

I Yngre Lægers debat ”Hvordan holder vi patienterne ude af sygehusene” var der især fokus på udfordringerne med sektorovergange mellem det primære og det sekundære sundhedsvæsen. Her havde Yngre Læger sat Monika Rubin, sundhedsordfører fra Moderaterne, Sidsel Vinge fra Sundhedsstrukturkommissionen og Torben Hollmann, centerchef for Sundhed i Næstved kommune stævne.

”I glemmer det sammenhængende sundhedsvæsen, og det er jeg træt af. I sender flere penge til at få bragt ventelisterne ned, men hvad så med den genoptræning, vi skal lave efterfølgende i kommunerne,” lød henvendelsen fra Torben Hollmann til politikerne.

Monika Rubin kvitterede med at fremhæve Strukturkommissionen.

”Politikerne har et kæmpe ansvar for det sundhedsvæsen, der findes i kommunerne. Alt for mange bliver tabt mellem stolene mellem sektorerne. Jeg sætter min lid til at Sundhedsstrukturkommissionen vil forbedre dette,” lød det fra Monika Rubin.

Hvorfor folkemøde?

Ud over Yngre Lægers egne debatter deltog Helga Schultz og Yngre Lægers næstforperson, Wendy Schou, også i andre organisationers debatter. Men folkemødet handler ikke kun om de arrangerede debatter. Det handler også om at møde andre, både nuværende samarbejdspartnere, kommende samarbejdspartnere og folk man ikke kender. Med andre ord: Netværk.

”Folkemødet er en rigtig god mulighed for at diskutere nogle vigtige dagsordner. Både om sundhedspolitik og om læger arbejdsliv. Alle er til stede – organisationsfolk, landspolitikere, lokale politikere og patientorganisationer. Så der er en god chance for at give sin mening til kende over for personer, vi som Yngre Læger har en interesse i, hører vores synspunkter,” siger Helga Schultz og fortsætter:

”Man kan ikke undgå at støde ind i folk, som er gode at tale med. Hvad enten det er til fællessang i sundhedsteltet, hvor jeg kom tættere på medarbejderne i Statens Serums Institut, til middag med repræsentanter fra alle sundhedsorganisationerne hos Selskabet for Patientsikkerhed eller ved en uformel snak med de bornholmske læger om de svære forhold for KBU-lægerne.”

Hun har også hæftet sig ved, at mange debatter på folkemødet handler om sundhed.

”Ved alle debatterne deltager der heldigvis også mange mennesker, der ikke professionelt har noget med sundhedsvæsenet at gøre, men som af den ene eller anden grund har en stor interesse i at følge med i sundhedspolitik. Det giver altid en god debat.”