Gå til indhold

Trepart vil mest påvirke overlæger indirekte og på sigt

Nyhed Overlægeforeningen

”Vi har hele tiden vidst, at overlæger ikke er målgruppen for den trepartsaftale, som netop er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Derfor er der ikke noget overraskende i, at vi overlæger primært bliver indirekte berørt af aftalen. Det ændrer dog ikke ved, at jeg er glad for, at det endelig lykkedes at indgå en aftale, så vi kender rammerne, før vi starter forhandlingerne om de offentlige overenskomster. Og så er der et par vigtige punkter, som også vil påvirke overlægerne, især når vi ser lidt frem i tiden”.

Sådan siger Overlægeforeningens formand Susanne Wammen, efter regeringen og arbejdsmarkedets parter i går indgik en trepartsaftale, som vil løfte lønnen for udvalgte grupper i den offentlige sektor med rekrutteringsudfordringer. På sygehusområdet drejer det sig om social- og sundhedsassistenter og hjælpere, sygeplejersker og jordemødre. 

Overlæger mærker hverken lønmidler eller modkrav

På den ene side sætter trepartsaftalen flere milliarder kroner af til at løfte disse personalegrupper i løn. På den anden side rummer aftalen en række modkrav om bl.a. indeksering af seniordage, flere på fuld tid og flere i vagter. Hvordan det konkret skal implementeres, skal aftales ved den kommende overenskomstforhandling af de berørte fagforeninger og arbejdsgivere. Det omfatter ikke Overlægeforeningen, forklarer Susanne Wammen: 
”Ligesom overlæger ikke er omfattet af de nye lønmidler, så er vi selvfølgelig heller omfattet af de modkrav, der indgår i aftalen. Jeg vil da gætte på, at vi vil møde nogle af dem som forslag fra regionerne til vores overenskomstforhandlinger. Men vi er ikke forpligtet af treparten til at finde løsninger på dem. Hos os vil de indgå på lige fod med alle andre krav”. 

Her kan overlægerne blive påvirket på sigt 

Ud over de konkrete lønkroner og modkrav hæfter Overlægeforeningens formand sig ved et par principielle og generelle elementer i aftalen. Først og fremmest at:

  • Regionerne forpligter sig til ikke at rejse krav om skævdeling ved OK24 – altså krav om at nogle grupper skal have mindre, for at andre kan få mere
  • Akademikerne står udenfor trepartens sammenkædning – dvs. at Overlægeforeningen kun er ”kædet sammen” med de øvrige akademiske foreninger og ikke med øvrige fagforeninger, når der skal stemmes om forhandlingens resultat, og der eventuelt skal strejkes.
  • Parterne skal arbejde på en ny lønmodel med mere lokalløn. 

”Alle tre punkter lyder måske lidt tekniske, men kan få stor betydning. For eksempel skal vi sammen med arbejdsgivere arbejde for at finde en bedre og mere sammenhængende lønmodel med mere lokalløn. Det er Overlægeforeningen tilhænger af. Den rigtige model vil nemlig både kunne understøtte, at den enkelte bliver belønnet for sin indsats, og samtidig kan det give sundhedsvæsenets ledere flere redskaber til at løse nogle af de store udfordringer med rekruttering og fastholdelse”, siger Susanne Wammen og fortsætter: 

”Jeg er også glad for, at Akademikerne står udenfor aftalens sammenkædning. Den ville betyde, at vores kolleger i Fagbevægelsens Hovedorganisation i princippet kunne afgøre vores afstemning om overenskomsten, herunder om vi overlæger skal strejke. I dag har vi sammenkædning med de øvrige organisationer i Akademikerne, som vi har et tættere tilhørsforhold med. Sådan er jeg glad for, at det fortsætter med at være”. 

”Endelig er jeg glad for, at det er kommet eksplicit med i aftalen, at regionerne ikke vil rejse krav om skævdeling ved de kommende overenskomstforhandlinger. Vi har accepteret, at midlerne fra treparten ikke går til overlæger og er målrettet nogle af vores kolleger. Men jeg ville have meget svært ved at forklare medlemmerne, at overlægerne også skal give en større del af overenskomstmidlerne til samme kolleger. Faktisk var uenighed om skævdeling årsagen til, at Overlægeforeningen sammen med Akademikerne har forladt Forhandlingsfællesskabet (se artikel herom, red.). Det betyder også, at de fagforeninger, som stadig er i Forhandlingsfællesskabet, stadig kan rejse krav om skævdeling også ved overenskomstforhandlingerne. Men Overlægeforeningen vil sammen med Akademikerne kæmpe for, at der ikke sker yderligere skævdeling ved overenskomsten, og at midlerne ved overenskomsten udmøntes i procenter, som vi plejer”, slutter Susanne Wammen.