Gå til indhold

Vi skal bruge smarte løsninger i indsatsen mod lægemangel – tvang vil forværre problemet

Nyhed Overlægeforeningen

Hospitalerne i Region Sjælland er hårdt ramt af mangel på speciallæger. Det går ud over arbejdsmiljøet, kvaliteten i behandlingen og ventetiderne for patienterne.

Derfor er det positivt, at Region Hovedstaden og Region Sjælland planlægger at skrue op for et samarbejde, der skal skaffe flere speciallæger til de mest pressede hospitaler og specialer, siger Overlægeforeningens formand, Susanne Wammen.

”Hverken patienter eller personale kan være tjent med, at sygehusene i en hel region bliver fanget i en nedadgående spiral, som gør det vanskeligere at opretholde forsvarlige behandlingstilbud og rekruttere og fastholde medarbejdere,” siger Susanne Wammen.

De to regioners plan er at styrke Region Sjællands hospitaler med, hvad der svarer til 30 fuldtidsansatte speciallæger. Det skal primært ske inden for specialerne kardiologi, karkirurgi, lungemedicin, radiologi, patologi, børne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri, endokrinologi samt gynækologi og obstetrik.

Overlægeforeningens formand Susanne Wammen understreger, at hvis initiativet skal have den ønskede effekt, så er det helt afgørende, at regionerne satser på frivillighed frem for tvang:

”Hvis regionerne forsøger at tvinge speciallæger fra hovedstaden til arbejde i Region Sjælland, risikerer de at forstærke den medarbejderflugt fra det offentlige sundhedsvæsen, som allerede i dag truer flere specialer. Og man kan ikke opbygge bæredygtige, faglige miljøer ved at bruge tvang. Der er en overhængende fare for, at det blot vil forstærke den krise, som mange afdelinger i Region Sjælland befinder sig i,” siger Susanne Wammen.

Derfor foreslår Overlægeforeningen, at de to regioner mange forskellige midler i brug for at styrke bemandingen med speciallæger. Det kan bl.a. være:

  • Frivilligt ekstraarbejde for hovedstadens læger i Region Sjælland
  • Attraktive dele-stillinger, der f.eks. kombinerer forskning og klinisk arbejde
  • Aflastning af speciallægerne ved at ansætte administrative medarbejdere til opgaver, som de er bedst til at løse
  • Opret flere speciallægepraksis og inddrag de praktiserende speciallæger i opgaveløsning for sygehusene
  • Giv de pressede sygehuse råderum til at forbedre arbejdsmiljø og styrke fastholdelse og rekruttering af medarbejdere
  • Afsæt midler til at skabe et attraktivt uddannelsesmiljø i Region Sjælland for at styrke uddannelse og rekruttering af kommende speciallæger
  • Udnyt digitale løsninger, som allerede virker, f.eks. ved at speciallæger fra hovedstaden bistår med at vurdere prøvesvar, rådgive yngre kolleger m.m.

Susanne Wammen understreger, at Overlægeforeningen er klar til at bidrage med alle disse og flere andre forslag til at styrke bemandingen med speciallæger på de pressede sygehuse. Men politikerne kommer ikke uden om at tage fat på den omfattende mangel på speciallæger, som presser sygehusene ikke kun i Region Sjælland, men i hele landet.

”Vi kæmper med stigende ventelister i hele landet, og selv på det højt prioriterede kræftområde er der nu problemer med at sikre behandling til tiden. Vi mangler speciallæger til at gennemføre de nødvendige scanninger og andre undersøgelser inden for en lang række sygdomsområder, og psykiatrien, akutområdet og flere andre specialer kæmper med stor mangel på speciallæger, der gør det svært at opretholde en tilfredsstillende kvalitet. Derfor er det afgørende, at myndighederne og politikerne sikrer, at der uddannes flere speciallæger, end de nuværende planer lægger op til, inden for en række sygdomsområder,” siger Susanne Wammen.