Gå til indhold

Yngre Læger: Ja tak til psykiatri i KBU’en

Nyhed Yngre Læger

I en tid hvor psykiatrien oplever personalemangel, ser Yngre Lægers forperson, Helga Schultz, positivt på forslaget om at inkludere psykiatri i den kliniske basisuddannelse. Men det må ikke være på bekostning af ophold i somatikken på hospitalerne, understreger hun i dette debatindlæg.

Af: Helga Schultz, forperson Yngre Læger

Siden 2017 er psykiatrien blevet udfaset fra den kliniske basisuddannelse (KBU) til fordel for flere ophold i almen praksis, en beslutning Indenrigs- og sundhedsministeren nu foreslår at ændre. I Yngre Læger bakker vi op om forslaget.

Manglen på personale i psykiatrien er nemlig så alvorlig, at det er nødvendigt at sætte alle sejl til.
Men skal der ske ændringer i KBU’en, skal det gøres på en måde, så det ikke går ud over kvaliteten i den lægelige videreuddannelse.

Yngre Lægers forperson, Helga Schultz

Derfor bør de nye forløb i psykiatrien ligge i anden halvdel af KBU’en – der hvor ophold i almen praksis ligger i dag. Hvis vi skal sikre en god og alsidig introduktion til lægefaget, er det nemlig afgørende, at opholdet i psykiatrien ikke erstatter et ophold i somatikken på hospitalerne. Jeg kan ganske enkelt ikke se for mig, at man som nyuddannet læge kan gennemføre en klinisk basisuddannelse uden at en del af uddannelsen har fundet sted på en somatisk afdeling på et hospital, som det også er tilfældet i dag. For mig at se er det essentielt, at læger, der afslutter KBU, har erfaring fra andet hospitalsarbejde end i psykiatrien.

Først og fremmest en uddannelse

Jeg synes, at det er fornuftigt at oprette nogle af KBU-forløbene med et ophold i psykiatrien, for dermed at tilføre arbejdskraft til psykiatrien. Det er en ændring, der vil kunne mærkes i specialet med det samme. Men KBU’en er fortsat først og fremmest en uddannelsesstilling, hvis formål er gradvist at introducere nyuddannede læger til lægegerningen. 

Jeg kan ganske enkelt ikke se for mig, at man som nyuddannet læge kan gennemføre en klinisk basisuddannelse uden at en del af uddannelsen har fundet sted på en somatisk afdeling på et hospital

Kan man samtidig imødekomme en stor mangel på arbejdskraft i dele af sundhedsvæsenet, er det godt. Og så er det vigtigt, at de nye forløb bliver nøje planlagt for at sikre, at de nyuddannede læger får en uddannelse, der matcher den virkelighed, de vil møde i deres fremtidige arbejdsliv.

I Yngre Læger ser vi frem til at være en del af denne udvikling og bidrager gerne til arbejdet med at sikre en lægeuddannelse, der afspejler og adresserer samfundets aktuelle og fremtidige behov.

(Debatindlægget er bragt i Sundhedsmonitor d. 8. februar 2024)