Gå til indhold

Jobsøgningsguide - privat: Målret din ansøgning og cv

Få tips til, hvordan du målretter din ansøgning og cv, når du som læge søger job i organisationer og det private erhvervsliv.

Ansøgningen skal være målrettet og specifikt give svar på, at du har forstået, hvad stillingen går ud på.

Du skal vise, at du har tjek på, hvad det er for arbejdsopgaver, du skal løse. Og du skal have kommunikeret, at du lever op til de vigtigste af de kompetencekrav, der er listet i stillingsopslaget.

Tænk på ansøgningen som fremadrettet i forhold til den konkrete stilling og cv´et som en bagudrettet dataliste over, hvad du hidtil har præsteret.

Kom godt i gang med ansøgning og cv

De fleste stillingsopslag er bygget over tre hovedafsnit:

 • Beskrivelse af arbejdsopgaver
  - i afdelingen
  - til den kommende medarbejder
 • Ønsket kompetenceprofil
 • Profiloplysninger om virksomheden

samt et afsnit med oplysninger om ansættelsesforhold.

Analyser opslaget
Start med at afdække jobprofilen i stillingsopslaget ud fra devisen at en god ansøgning kræver viden om:

 • faget
 • arbejdsstedet
 • stillingen
 • forventningerne til ansøgeren

Pluk i nedenstående liste og undersøg fx:

 • Hvad går jobbet ud på - helt konkret hvad består de enkelte arbejdsopgaver i?
 • Hvem skal jeg samarbejde med og om hvad?
 • Hvilke arbejdsopgaver skal jeg varetage selvstændigt?
 • Hvordan er arbejdsformen? F.eks. balancen mellem det udadvendte og det analyserende?
 • Organisatorisk placering? Hvem refererer jeg til?
 • Hvilke kompetencer kræver stillingen? IT-mæssigt? Personligt? 
 • Hvordan er virksomhedskulturen, omgangstonen, dresscode?
 • Hvordan er HR-politiken? Fleks, fryns, familievenlighed osv.
 • Organisationsdiagrammet – hvordan ser det ud?

Herefter har du et godt fundament for at analysere:

 • Hvilke krav stiller jobbet? Og hvilke er de vigtigste?
  - kan du/vil du honorere disse?
 • Hvilke udfordringer ligger i jobbet?
  - find de vigtigste, og vurder hvilke krav de stiller til dig
 • Tre ting der kan få dig til at søge
  - vægt dine motiver til at søge jobbet
 • Din kompetenceprofil vs. jobprofilen
  - passer de sammen? Hvilke ”huller” kan hurtigt dækkes, hvilke kan ikke dækkes?

Du er nu klædt på til at skrive en ansøgning, hvor du svarer på de spørgsmål, der er i stillingsopslaget vedrørende arbejdsopgaver og ønsker til ansøgerens kompetencer.

For at øge chancen for at blive inviteret til samtale, skal du på skrift evne at præsentere dig selv som et svar på virksomhedens behov.

Tænk billedligt talt på, at du har fået et brev fra en god ven, der er langt borte, og I har ikke set hinanden i lang tid. Vennen efterspørger svar på en masse forhold, som han eller hun ikke er opdateret på. I det personlige brev til vennen er det naturligt, at du svarer på spørgsmålene.

Gør det samme her:

 • Kommuniker, at du har forstået, hvad du primært skal arbejde med.
 • Server på et sølvfad, at du har kompetencerne til at honorere de vigtigste arbejdsopgaver.
 • Undgå flosker og kom i stedet med konkrete svar på, hvordan du vil gribe fat på kerneområderne, og sørg for at få beskrevet dine kompetencer undervejs i ansøgningen i stedet for at slutte ansøgningen af med en lang opremsning af dine fortræffeligheder. Du skal evne at sælge dig selv uden at være popsmart.

Find de vigtigste opgaver i jobbet
På baggrund af din research skal du analysere stillingsopslaget og derved finde ud af, hvad der er de essentielle opgaver i jobbet. Det giver dig mulighed for bedre at:

 • Motivere din ansøgning
 • Sætte arbejdsopgaverne i lige netop virksomheden/organisationen/uddannelsesstedet i centrum - og tage udgangspunkt i dem
 • Fokusere på arbejdsopgaverne
 • Ventilere de relevante kompetencer

Du kan fx bygge din ansøgning over denne skabelon:

 1. Hvorfor søger du stillingen?
  Skriv hvad der er din lyst og motivation.
 2. Hvad gør dig kvalificeret til stillingen?
  Kom med argumenter for, hvorfor de skal vælge dig.
 3. Hvad er dit mål med stillingen?
  Det kan være de udviklingsmuligheder, du ser.
  Det kan være kvalificerede bud på løsning af arbejdsopgaver.
 4. Nævn undervejs i ansøgningen arbejdsstedet.
  Det er ikke nok med modtagerfeltet. Det skal fremgå, at ansøgningen er målrettet kun det sted.

Selvfølgelig kan du i udgangspunktet ikke honorere alle krav i stillingsopslaget, men hvis du matcher hovedopgaverne, er du godt stillet.

Er du mindre kompetent i forhold til sekundære arbejdsopgaver i opslaget, så formuler, at du er god til at lære og gerne kaster dig over nye udfordringer. Under alle omstændigheder vægter det til din fordel, at du i ansøgningen kan vise, at du forstår jobfunktionen, også selvom du ikke nødvendigvis har konkrete tilsvarende erfaringer.

Start med et udkast
Lav eventuelt et udkast, hvor du beskriver dig selv som fantastisk ud over det normale. Gerne så meget, at du nærmest bliver flov over dig selv.

Læg så ansøgningen væk en dags tid. Næste dag fjerner du de mest anmassende superlativer og viser resultatet til en god sparringspartner. Du vil sandsynligvis blive mødt med den bemærkning, at du undervurderer din arbejdskapacitet og underspiller dine kompetencer.

Graduer dine kompetencer
Når du beskriver dine kompetencer, er det hensigtsmæssigt at skalere dit kompetenceniveau. Der er pokker til forskel mellem nedenstående formuleringer, og som det i øvrigt gør sig gældende i stillingsopslaget, kan du ligeledes fint graduere dine kompetencer, så du undgår at blive fanget af skriveskræk.

Skalering af kompetencer – fra det ganske uforpligtende til indgående erfaring med:

 • Interesse for …
 • Kendskab til …
 • Deltaget i …
 • Beskæftiget mig med …
 • Erfaring fra …
 • Uddannelse inden for …
 • Arbejdet med …
 • Flere års erfaring med …
 • Undervist i/rådgivet om …
 • Ledelseserfaring med …
 • Ledet afdelingen for …

Opsamling og tjek af din ansøgning

 • server dig selv på et sølvfad
 • smiger er gennemskueligt, men det virker
 • svar på opslaget
 • demonstrer, at du forstår den virkelighed, du skal arbejde i
 • forhold dig eksplicit til de listede arbejdsopgaver
 • vis at du er motiveret
 • nævn arbejdsstedet undervejs i ansøgningen. Det er ikke nok med modtagerfeltet. Det lugter for meget af copy paste fra tidligere ansøgninger
 • både cv og ansøgning skal være målrettet præcis til den stilling, du søger
 • i indledningen skal du eksponere, at du gerne vil stillingen/arbejdsstedet
 • i ansøgningen skal du vise, at du har de fornødne kompetencer (fagligt, generelt, relationelt og personligt).

Hvor lang skal ansøgningen være? 
Du har sikkert hørt, at en ansøgning ikke må være på mere end svarende til 1 A4-side.

Det er en fin tommelfingerregel. Men det vigtigste er indholdet. Og har du relevante informationer at byde ind med, så spiller det ikke den store rolle, at ansøgningen bliver en smule længere.

Men sørg for et overskueligt layout.

Mange job i dagens Danmark besættes uden forudgående opslag, bl.a. fordi de besættes via HR-afdelingernes søgen efter egnede kandidater på LinkedIn, eller fordi de besættes gennem netværket.

Den uopfordrede ansøgning er noget anerledes end ansøgningen på et opslag, fordi vellykket uopfordret jobsøgning kræver, at du har sat dig ind i, hvilken arbejdskapacitet virksomheden eller organisationen potentielt måtte få brug for på sigt. Og det inden virksomheden eller organisationen selv finder ud af det, for så slår de stillingen op eller søger i de sociale medier efter passende kandidater.

Derfor hænger den uopfordrede ansøgning uløseligt sammen med research og netværk.

Der er flere forskellige fremgangsmåder, når det gælder uopfordret jobsøgning. Og du må finde din stil tilpasset det arbejdssted, hvor du søger uopfordret.

Nogle vælger at ”skyde med spredehagl” og sende enslydende uopfordrede ansøgninger ud til et større antal relevante ansættelsessteder. Andre – og det er den metode, der vil blive omtalt her – vælger at gå grundigt til værks og sende uopfordrede ansøgninger i de tilfælde, hvor de via deres netværk har fundet ud af, at der er potentielle interessante jobåbninger.

Plej dit netværk
Tilbage til research og netværk. Jo mere du er aktiv og bruger dit netværk, jo flere relationer vil du opbygge. Det siger sig selv, at kontakterne i netværket skal behandles ordentligt.

Fx er det god tone at takke en kontakt, der har givet sig tid til at tale med dig på din foranledning. Og et positivt indtryk af dig betyder, at du kan vende tilbage for yderligere oplysninger, eller måske lige frem bliver nævnt i forbindelse med en kommende ansættelse.

Research, netværk og sociale medier

Spørg ind til kommende projekter
Bruger du netværket aktivt og taktisk klogt, vil du sandsynligvis fra tid til anden høre om kommende projekter, som skal til at starte. Spørg ind til disse og find ud af, om der er arbejdsopgaver, du vil kunne løfte.

Er svaret positivt, og er det arbejdsopgaver, du er interesseret i, så handler det om research og netværk i tredje potens, fordi du skal have aktiveret netværket for at finde ud af, hvem der kan give dig yderligere oplysninger om:

 • Hvornår projektet eventuelt skal gå i gang?
 • Hvorfor projektet er interessant?
 • Hvad du vil kunne bidrage med til projektet?
 • Hvem der kan være relevant kontaktperson i virksomheden?

Kontaktbrevet
Når du føler dig klædt godt på og klar til at kontakte den relevante ressourceperson i virksomheden, kan du vælge at skrive en uopfordret ansøgning til vedkommende.

Den uopfordrede ansøgning kan have karakter af et kontaktbrev, hvor du skriver, at du har hørt om den spændende opgave, at du ser den som væsentlig og at du gerne vil bidrage med din arbejdskapacitet.

Slut af med at skrive, at du kontakter vedkommende inden for den næste uges tid for at aftale et møde. Du må aldrig overlade initiativet til arbejdsstedet.

Selvom du fremstår som en god arbejdskraft, så vil en travl arbejdsdag som oftest betyde, at din mail ender med at blive slettet. Det er dit ansvar at følge op på den uopfordrede henvendelse.

Kontaktbrevet er typisk kortere end en ansøgning, gerne ikke længere end hvad der kan overskues på skærmen.

Det vigtige er, at du får kommunikeret, at virksomheden har gang i en spændende udvikling, og at du har noget væsentligt at bidrage med, hvilket du gerne vil uddybe i en kommende samtale.

Du kan overveje at vedhæfte dit cv målrettet det konkrete projekt.

Tag disse råd til dig:

 • Du skal kommunikere, hvad du kan, og hvad du kan tilføre virksomheden
 • Grundig research
 • Perspektiver dine kompetencer i forhold til virksomhedens behov
 • Lad være med at putte dig - mange akademikere har svært ved at trutte i egen trompet
 • Gør dig bemærket på en positiv måde
 • Du må gerne være utraditionel, bare du er seriøs
 • Hav noget på hjertet, når du henvender dig
 • Du ved mere, end du tro - tro på det
 • Behold initiativer og følg op på din henvendelse.

Dit cv er en vigtig del af din jobsøgning, og det er en god ide at lægge et grundigt arbejde i at få opbygget et cv, der giver et godt billede af dig. En løbende ajourføring er ligeledes nødvendig, så du hele tiden har et opdateret cv, der indeholder alle dine væsentlige data og kompetencer.

Ved en ansættelsesrunde vil de forskellige deltagere i ansættelsesudvalget sortere ansøgerne på forskellig vis. Nogle læser ansøgningerne først og sorterer ansøgerfeltet på baggrund af ansøgningen. Andre bruger cv´et som sorteringsredskab.

Samtidig – og måske lidet opmuntrende – bruger ansættelsesudvalget ofte ret kort tid på at skimme ansøgerfeltet igennem. Så meget desto mere er det formålstjenligt, at du har arbejdet grundigt med begge dokumenter (både med hensyn til indhold og overskuelighed, læs: layout), og at du har målrettet både ansøgning og cv, så du tydeligt pinpointer de oplysninger om dig, der har interesse set i relation til den aktuelle stilling.

Med hensyn til faktuelle data, fx uddannelsesforløb og relevante ansættelser, så udarbejdes det klassiske cv med omvendt kronologi. Det vil sige, at det nyeste står først.

Når du starter på at lave et cv, så tænk på det som et brutto-cv, der skal indeholde alle tænkelige relevante oplysninger om dig i forhold til en kommende jobsøgning.

Formålet med at opbygge et brutto-cv er, at du har det til at plukke i, når du skal lave et konkret cv målrettet til en bestemt stilling, du agter at søge. Betragt det som din database over dine relevante arbejdserfaringer, kompetencer, organisationserfaringer, fritidsinteresser mv.

Sådan bygger du brutto-cv'et op
Skriv alle dine erfaringer siden gymnasiet ned, det vil sige:

 • Studiet. Hvilke områder/fag hvad er din særlige interesse, og hvorfor
 • Udlandsophold. Hvad lærte du, og hvad fik du ud af det?
 • Kurser. Hvad tog du med dig af læring fra disse?
 • Studiejob. Indenfor såvel som udenfor klinikken. Hvad satte du pris på, og hvad lærte du?
 • Turnus eller klinisk basisuddannelse. Hvad er den vigtigste erfaring herfra?
 • I-stilinger og H-stillinger. Hvorfor dette specialevalg, og hvilke overvejelser har det affødt?
 • Forskningserfaring samt publikationsliste. Hvorfor og med hvilket formål? Hvad giver det dig?
 • Organisationsarbejde
 • Arbejde som tillidsrepræsentant, uddannelsesansvarlig yngre læge eller andre tillidsposter
 • Bestyrelsesarbejde
 • Fritidsinteresser
 • It. Beskriv niveauet
 • Sprog. Hvilke og på hvilket niveau
 • Andet.

Tænk over hvorfor du valgte, som du gjorde, hvad du lærte, og hvad der gav dig energi?

Brug svarene på dine refleksioner til at uddybe de enkelte punkter.

Dels letter det dit arbejde, når du skal skrive et målrettet cv, hvor formålet er, at du specifikt fremhæver de erfaringer, der er relevante i den givne kontekst.

Dels kan dine refleksioner bruges til din kompetenceafklaring og – i yderste instans - bidrage til din karriereafklaring i forhold til den kommende jobsøgning.

Hvor brutto-cv'et udelukkende er til dit brug og dit arbejdsredskab, så er det målrettede cv, som betegnelsen angiver, et cv målrettet en bestemt arbejdsgiver og/eller et bestemt job.

Det målrettede cv udarbejder du på baggrund af din research på stillingen og arbejdspladsen og din analyse af stillingsopslaget.

Som ved selve ansøgningen overvejer og udvælger du de erfaringer, du finder, vil være af interesse for ansættelsesudvalget. Er dit arbejde med brutto-cv'et grundigt, er det rimeligt let at opbygge et målrettet cv, hvor lige netop de relevante erfaringer og kompetencer er highlightet, mens andre erfaringer blot er nævnt eller måske helt udeladt.

Du skal hele tiden overveje, hvorfor du vælger at tage hvad med i dit målrettede cv. Tænk over, hvad det er for et billede, du ønsker at skabe på den indre nethinde hos personerne i ansættelsesudvalget. Hvilket billede af dig skal de sidde tilbage med efter endt læsning? De skal helst have et indtryk af en person, der kan udfylde jobbet og er interessant nok til at kalde ind til en samtale.

Sådan bygger du det målrettede CV op:
Navn, adresse samt kontaktoplysninger

Nøglekompetencer (overvej om det vil fungere for dig)
En kort beskrivelse af, hvad der er dine vigtigste kompetencer – målrettet indholdet i stillingen. Brug gerne prosatekst, helst ikke mere end 3 til 6 linjer.

Ansættelser efter endt uddannelse (omvendt kronologi)
2014 - Introduktionsstilling i ...
Hvis relevans, så uddyb med prosatekst eller bullits

2013 – 2014 Klinisk basisuddannelse ... 
Hvis relevans, så uddyb eller bullits

Forskning og publikationer
Uddyb målrettet afhængig af relevans

Studieforløb
2006 – 2013 Stud.med. på XX Universitet
Hvis relevans, så beskriv udvalgte fag
Udlandsophold. Beskriv relevante erfaringer herfra

Arbejde i studietiden
2009 – 2009 Vikariat på xx afdeling. Beskriv relevans og hvad du lærte
2007 – 2009 Studentermedhjælper i xxx. Beskriv hvis relevant (meget kort, det er ved at være for gammelt til at være relevant)

Organisationsarbejde
Igen med årstal og uddybning hvis det er relevant

Tillidsposter
Som ovenfor

Udlandsophold
Som ovenfor, men drop rygsækrejsen med mindre du har oplevet noget helt exceptionelt

Sprog
Hvis det har betydning for stillingen

IT
Uddyb, hvis det har betydning for opgaveløsningen

Fritidsinteresser
Det er selvfølgelig op til dig, om du vil have det med. På den ene side siger det ikke nødvendigvis meget om din arbejdskapacitet. På den anden side må du også gerne fremstå som en person, kollegerne gider spise frokost med fem gange om ugen.

Form
Om du uddyber elementer i dit cv med bullits eller i prosatekst er ikke afgørende. Prøv dig frem.

Måske du vælger forskelligt fra gang til gang. Det handler om, hvad der fungerer for dig i den aktuelle situation.