Gå til indhold

Hver femte overlæge arbejder mere end 50 timer om ugen – ny lov sætter loft på 48 timer

Nyhed Overlægeforeningen

Overlæger, ledende overlæger og cheflæger arbejder i gennemsnit 44,2 timer om ugen, og cirka hver femte arbejder mere end 50 timer. Det viser en ny undersøgelse fra Overlægeforeningen. Folketinget har i dag (23. januar) vedtaget en lovændring, som skal sikre en maksimal arbejdstid på 48 timer om ugen for alle lønmodtagere.

"I udgangspunktet er det godt for patienter og sundhedsvæsenet, at overlæger arbejder mange timer og brænder for deres job. Men der er selvfølgelig en grænse for, hvor mange timer overlægerne kan og bør arbejde. Alle har brug for restitution. Og alle har ret til et privatliv, også overlæger”.

Sådan siger formand for Overlægeforeningen Susanne Wammen, efter foreningen netop har offentliggjort en ny undersøgelse om medlemmernes arbejdstid. Her anslår overlæger, ledende overlæger og cheflæger, at de i snit arbejder 44,2 timer om ugen. Og mange arbejder endnu mere. 16 procent af overlægerne arbejder mere end 50 timer om ugen. Det samme gør 23 procent af de ledende overlæger og 41 procent af cheflægerne.

”Der kan være stor forskel på, hvor meget den enkelte arbejder, men det er tankevækkende, at 18 procent af alle medlemmer fortæller, at de arbejder mere end 50 timer om ugen. Selv om overlæger er ansat uden øverste arbejdstid, så er det langt mere end overenskomsten og lægechefaftalen lægger op til, især når der er tale om den almindelige, gennemsnitlige arbejdstid”, siger Susanne Wammen og fortsætter:

”I øjeblikket er der ekstra fokus på den høje arbejdstid, fordi Folketinget på tirsdag forventes at vedtage ændringer i arbejdstidsloven, der skal sikre, at EU-direktivet om en maksimal 48 timers arbejdsuge bliver overholdt. Overlægeforeningen har indgået en aftale med Danske Regioner, som gør det muligt for den enkelte overlæge individuelt og frivilligt at arbejde i flere timer, men jeg er sikker på, at de nye regler vil sætte fokus på arbejdstid og behovet for hviletid og restitution”, siger Susanne Wammen og fastslår:

”Vores mål er i Overlægeforeningen er et af finde de rette balancer, som sikrer den enkelte et sundt arbejdsmiljø og samtidig gør det muligt for overlægerne at løse de samfundskritiske opgaver, som er helt nødvendige. Derfor vil vi følge området tæt”.

Giv overlægerne gode rammer for at løse lederopgaven

Susanne Wammen peger på, at man kan gøre flere ting for at sikre, at overlægerne har bedre tid til patienterne og mulighed for restitution:

”Mange afdelinger mangler speciallæger, og det medfører et stort pres på dem, der er ansat, herunder overlægerne. Så vi skal sikre, at der er speciallæger nok. Vi skal også understøtte cheflægerne, så de får bedre rammer for at være gode ledere til gavn for alle medarbejdere og for patienterne”.

”Dernæst skal vi bruge overlægernes tid klogt. Meget sekretærarbejde er flyttet til overlægerne, som i dag bruger mere tid på administration. Mange af de opgaver kunne løses bedre og hurtigere af andre faggrupper". 

Undersøgelsen i tal 

  • Gruppen af overlæger, ledende overlæger og cheflæger arbejder i gennemsnit 44,2 timer om ugen. En typisk fuldtidsstilling i Danmark er på 37 timer
  • Cheflæger arbejder i snit 48,1 timer. Ledende overlæger arbejder i snit 45,2 timer. Og overenskomstansatte overlæger arbejder i snit 44,2 timer.

  • 2.552 medlemmer i Overlægeforeningen deltog i undersøgelsen i marts og april 2023. Det svarer til 38,7 procent af de 6.799 overlæger, som fik spørgeskemaet
  • Overlægerne har bl.a. svaret på, ”Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit pr uge?” Med i arbejdstid regnes merarbejde, arbejde hjemmefra, deltagelse i konferencer, undervisning, fagligt arbejde, forskning og læsning af faglitteratur 

  • 4 ud af 10 overlæger (39,4 pct) har bijob – de arbejder i gennemsnit 0,2 timer mere i hovedbeskæftigelsen om ugen end kolleger uden bijob og dertil og 18,2 timer i bibeskæftigelsen om måneden
  • 6 ud af 10 (63 pct) overlæger med bibeskæftigelse har det i region, stat eller kommune
FAKTA: Om overlægerne og arbejdstidsreglerne

Undersøgelsen omfatter overlæger, specialeansvarlige overlæger og ledende overlæger. Alle har ledelsesansvar på forskellige niveauer og er ansat uden højeste arbejdstid.

For overenskomstansatte overlæger betyder det, at arbejdet skal tilrettelægges, så den ugentlige arbejdstid i gennemsnit ikke væsentligt overstiger 37 timer. 
Cheflæger og ledende overlæger er ansat på aftalen for lægelige chefer.

Lovændring er vedtaget 23. januar, og skal sikre maks. 48 timer
For alle lønmodtagere i Danmark og i EU gælder ”48-timers reglen”.  Den slår fast, at man på et hvilket som helst tidspunkt skal kunne gå fire måneder tilbage, og så må medarbejderen ikke have arbejdet mere end 48 timer om ugen i gennemsnit for den samme arbejdsgiver.

23. januar 2024 er der vedtaget et lovforslag, der vil indføre krav til arbejdsgivere om at registrere arbejdstid for den enkelte og samtidig gøre det muligt for nogle jobgrupper individuelt og frivilligt at fravige 48-timers reglen, heriblandt overlæger. 

Se rapporten her

Læs lovforslaget her

Læs mere om, hvad 48 timers reglen betyder for overlæger her