Gå til indhold

”Mit håb er, at Folketingets ambition om 5000 praktiserende læger forstås som en ret gennemgribende strukturforandring”

Nyhed PLO

I sin mundtlige beretning til PLO’s repræsentantskabsmøde kom formand Jørgen Skadborg ind på sine forventninger til såvel Sundhedsstrukturkommissionen som til næste aftalefornyelse med Danske Regioner. 

I sin tale til repræsentantskabet mindede formand Jørgen Skadborg blandt andet om, at PLO’s aftaler de seneste år afspejler opbakning til, at forbedringer i sundhedsvæsenet findes i en udbygget primærsektor i bred forstand.

Det er først til næste år, at PLO og Danske Regioner sætter sig til forhandlingsbordet for at forny overenskomstaftalen om almen praksis. Ikke desto mindre var starten af PLO-formandens mundtlige beretning til medlemmerne af PLO’s repræsentantskab, der er samlet i dag til ordinært møde, fyldt af hans forventninger til både proces og indhold.

"Vi skal modernisere vores aftale-koncept, så det kan rumme denne udvikling og understøtte, at det bliver attraktivt og lønsomt at slå sig ned som praktiserende læge alle steder i landet, og ikke mindst der, hvor der i dag er størst behov for flere læger," sagde Jørgen Skadborg om det, han kaldte en uomgængelig opgave til PLO og forhandlingsmodparterne afledt af Folketingets mål om 5000 praktiserende læger om et årti og Indenrigs- og sundhedsministerens understregning af, at adgang til praktiserende læge for alle danskere er en bunden opgave.

”Mit håb er, at den af Folketinget vedtagne ambition om 5000 praktiserende læger i sig selv vil forstås som en ret gennemgribende strukturforandring i sundhedsvæsenet, hvor tilgængelighed til faste praktiserende læger i alle egne af landet vil være et kæmpe løft. Og hvor disse 5000 læger har tid til og kan magte meget mere selv end i dag, så borgerne får langt større del af udredning og behandling i tilbud tæt på hjemmet. Dette i en meget vel-sammenarbejdet primærsektor med flere praktiserende speciallæger og tættere koordination mellem praktiserende læge og kommunen på alle relevante fronter,” sagde Jørgen Skadborg videre i sin mundtlige beretning.
 
Han mindede også om, at PLO’s aftaler afspejler en opbakning til den herskende tiltro til, at forbedringer i sundhedsvæsenet findes i en udbygget primærsektor i bred forstand. Derfor har PLO vægtet aftaler, som understøtter bedre indsats i kommunerne med faste læger på plejecentre, samarbejde med kommunale akutfunktioner, helbredsundersøgelser på bosteder, arbejde med dosisdispensering og meget andet. 
 
”Uanset hvad Sundhedsstrukturkommissionen og Folketinget efterfølgende kommer frem til af store eller små forandringer, så ligger fremtiden i mere integreret samarbejde med kommunerne. Og selvfølgelig også med alle de andre aktører, i den primære sundhedssektor, herunder ikke mindst vores gode kolleger, speciallægerne, som vi også gerne ville have mange flere af,” sagde han. 

Læs formandens mundtlige beretning fra repræsentantskabsmødet her (pdf) 

Læs mere om repræsentantskabsmødet her
 

Relaterede Nyheder