Gå til indhold

OK24: I dag starter forhandlingerne med regionerne

Nyhed Yngre Læger

Yngre Lægers forhandlingsdelegation holder i dag det første forhandlingsmøde med Danske Regioner for at forny overenskomsten for uddannelses- og speciallæger, der arbejder på hospitaler i Danmark.

Genopretning af reallønnen. En øget fleksibilitet. Og bedre vilkår for landets speciallæger. Sådan lyder de overordnede krav, som Yngre Lægers forhandlingsdelegation i dag har med til det første forhandlingsmøde med Danske Regioner.

”Inflationen i den nuværende overenskomstperiode har ramt alle. Derfor er der ingen tvivl om, at genopretningen af reallønnen er et vigtigt punkt for os i denne overenskomstfornyelse,” siger Yngre Lægers forperson, Helga Schultz, og fortsætter:

”Men ud over lønnen, som jo gælder for alle ansatte, er der nogle specifikke forhold i yngre lægers overenskomst, vi gerne vil adressere overfor arbejdsgiverne. Det handler om at sikre læger mere indflydelse på eget arbejdsliv i form af en øget fleksibilitet, så vi bedre kan finde den rette balance mellem arbejdsliv og privatliv. Og så vil vi også tale med arbejdsgiverne om, hvordan vi kan begrænse natarbejdet mest muligt,” siger Helga Schultz.

Yngre Lægers forhandlingsdelegation til dagens forhandlinger hos Danske Regioner. Fra venstre: Søren Helsø, Helga Schultz og Wendy Sohpie Schou

Hun peger på, at også forholdene for speciallægerne skal på bordet i forhandlingerne.

”Vi ved, at arbejdsgiverne ønsker, at flere speciallæger skal arbejde som afdelingslæger i en længere periode. Derfor er arbejdsgiverne nødt til at forholde sig til, om overenskomsten og vilkårene for afdelingslægerne sikrer gode nok vilkår for dette. Vi vil holde arbejdsgiverne fast på, at der skal ske forbedringer på det punkt,” siger Helga Schultz.

Svære forhandlinger

Yngre Læger sendte allerede inden jul sine krav til Danske Regioner, ligesom arbejdsgiverne sendte deres krav til Yngre Læger. Og kravene er naturligvis ikke enslydende.

"Yngre Læger og Regionerne repræsenterer selvfølgelig forskellige interesser, som vi skal prøve af imod hinanden. Men vi har også en række fælles interesser om at udvikle attraktive arbejdspladser, hvor læger kan se sig selv gennem hele arbejdslivet, og hvor patienterne kan få en god behandling. Kunsten er at finde en balance, hvor begge parter oplever, at vi får reelle forbedringer med hjem, som vil gøre en positiv forskel for både medarbejdere og ledere på hospitalerne," siger Helga Schultz.

Ud over Helga Schultz deltager fra Yngre Lægers side Søren Helsø, forperson for Overenskomstudvalget og Wendy Sophie Schou, næstforperson i forhandlingerne. Tilsammen udgør de tre Yngre Lægers forhandlingdelegation.

Yngre Lægers forhandlinger med Danske Regioner forventes at være afsluttet i slutningen af februar.