Gå til indhold

Overlæger har ret til 10 efteruddannelsesdage om året  – uanset stramme budgetter 

Nyhed Overlægeforeningen

Flere regioner har meldt ud, at ikke lovpligtig efteruddannelse er sat på pause, fordi der skal spares. Men det vil være brud på overenskomsten. Den fastslår nemlig, at overlæger har ret og pligt til 10 årlige efteruddannelsesdage. Det har Overlægeforeningen meddelt de pågældende regioner. Begge har nu præciseret, at den ”overenskomstmæssige ret og pligt til mindst 10 efteruddannelsesuddannelse skal respekteres”.

Overenskomsten er klar og tydelig: Alle overlæger har ifølge § 26 ret og pligt til 10 efteruddannelsesdage om året. Det er samtidig ledelsens pligt at sikre, at det sker. 

Derfor er det et brud på overenskomsten, hvis en region ensidigt og konsekvent stopper for overlægers efteruddannelse. Det gælder uanset årsagen. 

Og derfor har Overlægeforeningen reageret på medlemmernes henvendelser om, at både Region Sjælland og Region Midtjylland har meddelt, at de ville lukke for medarbejderens efteruddannelse på grund af besparelser. Efterfølgende har Region Sjælland præciseret internt i sin organisation, at 


”… flere faggrupper har overenskomstmæssig ret og pligt til uddannelse, og at det naturligvis skal respekteres. F.eks. har overlæger ret til 10 årlige uddannelsesdage, der ikke er omfattet af handlingsplanen (om besparelser, red.)”. 


I Region Midtjylland har koncerndirektør Jonas Dahl ligeledes præciseret i et brev til FAS, at regionen vil overholdes overenskomstens bestemmelser, også om retten og pligten til 10 efteruddannelsesdage.
 
Overlægeforeningens formand Susanne Wammen er glad for Region Sjællands og Region Midtjyllands præcisering, selvom hun samtidig er bekymret for, om der faktisk afsættes den nødvendige økonomi til efteruddannelsen. Den fortsatte efteruddannelse af overlæger er nemlig helt nødvendig for den fortsatte udvikling af sundhedsvæsnet.

”Som overlæger har vi det faglige ansvar for behandlingen af patienterne, uddannelsen af yngre kolleger og udviklingen af sundhedsvæsenet. Det kræver, at vi hele tiden er opdateret om den nyeste viden. At stoppe for efteruddannelse er både et brud på overenskomsten og en meget uklog måde at spare forholdsvis små penge på, når man ser på de samlede sundhedsudgifter”, siger Susanne Wammen og fortsætter: 

”Derfor skal begge regioner have ros for at reagere på vores henvendelse ved at sende så klar og konkret en præcisering til deres organisation. Selvfølgelig skal overenskomsten overholdes. Og selvfølgelig skal der skabes plads til den nødvendige efteruddannelse”. 

Søg efteruddannelse – og giv besked hvis du får afslag 

Desværre viser Overlægeforeningens årlige undersøgelse, at mange overlæger hverken får de efteruddannelsesdage eller den uddannelsesplan, de har ret til. Det er dog vigtigt ikke at give op men at blive ved med at efterspørge efteruddannelse:

”Arbejdsgiver har et ansvar for at gøre det muligt for overlæger at få efteruddannelse. Samtidig har vi selv et ansvar for vores egen efteruddannelse. Første skridt er at efterspørge dialogen med nærmeste leder: Hvilke behov og ønsker har du som overlæge? Hvilke behov har din afdeling? Hvilken relevant efteruddannelse findes der? Hvordan kan din efteruddannelse tilrettelægges, så både dine og afdelingens behov imødekommes”, siger Susanne Wammen og fortsætter: 

”Når man først har den snak, bliver det ofte meget lettere at få den relevante efteruddannelse. Hvis du alligevel oplever at få afslag, så bed om at få begrundelsen på skrift og tal gerne med din tillidsrepræsentant om det. Er det et generelt problem, kan din tillidsrepræsentant løfte det overfor ledelse og direktionen. Og hvis det er relevant, kan Overlægeforeningen rejse sagen og forhåbentlig være med til at finde en god løsning”. 

Hvis du får bevilget deltagelse i en kongres, et årsmøde eller andet eksternt møde, så husk, at du udover sædvanlig løn også har krav på i henhold til tjenestereglerne at få betalt transport, ophold og fortæring samt andre udgifter – fx deltagergebyr. Det er jo i tjenstligt øjemed, at du tager afsted. Regionen kan ikke selv bede dig afholde disse udgifter. Det er der givet håndslag på mellem FAS og Danske Regioner – senest ved sidste overenskomstforhandling i 2021. 

Læs mere om efteruddannelse m.v. på hjemmesiden her 

FAKTA: Det siger overenskomsten om efteruddannelse:
  • Ifølge § 26 i overenskomsten har alle overlæger har ret og pligt til 10 dage årligt til efteruddannelse. 
  •  De 10 dage kan bruges til efteruddannelse indenfor faglige og ledelsesmæssige kompetencer.
  • Ved den årlige Lederudviklingssamtale (LUS) skal aftales en gensidigt forpligtende efteruddannelsesplan mellem overlæge og leder.
  • Efteruddannelsesplanen kan have et flerårigt sigte men skal årligt evalueres og justeres, så det sikres, at aftalte aktiviteter, herunder antallet af dage, bliver fulgt.
  • Efteruddannelsen skal tilrettelægges under hensyn til både overlægens og afdelingens ønsker og behov