Gå til indhold

PLO: Regionerne bør følge op på DR’s afsløringer

Nyhed PLO

Det er en yderst alvorlig sag, at der tilsyneladende fra koncernen alles Lægehus er sendt en vejledning til lægeklinikker, der tilskynder til ukorrekt brug af flere bestemmelser i overenskomst for almen praksis. Det bør regionerne følge op på, mener PLO’s formand Jørgen Skadborg. 

DR Kontant efterlader seerne med det klare indtryk, at man i alles Lægehus har et alt for ensidigt fokus på den økonomiske bundlinje. Det er meget alvorligt, at koncernen udarbejder en vejledning, der tilskynder til ydelsesoptimering frem for sundhedsfaglige hensyn”, siger Jørgen Skadborg.

Han tilføjer, at alle læger bør holde sig til den officielle vejledning, som PLO og RLTN har udgivet i fællesskab i januar 2022.

Baggrunden er, at DR Kontant i andet afsnit af udsendelsen ”Læger på kanten” afslører, at der fra alles Lægehus er sendt en vejledning til klinikker, der drives af koncernen, som blandt andet tilskynder til, at kronisk syge patienter med KOL eller diabetes skal ses så lidt som muligt, fordi lægerne afregnes med en fast ydelse. I vejledningen tilskyndes lægerne også til så vidt muligt at tage tillægsydelser, når patienter er til konsultation.

Udsendelsen afslører også, at flere klinikker, der drives af alles Lægehus, har et meget højt forbrug af flere enkeltydelser, og at de tilsyneladende har afregnet for ydelser, der ikke er blevet leveret, som fx mindre knoglebrud og psykometriske test.

PLO-formanden opfordrer til, at forholdene undersøges til bunds:

”Regionerne har et ansvar for at føre kontrol, så det sikres, at offentlige midler ikke anvendes forkert, og der slås ned på systematisk svindel. Jeg har en klar forventning om, at regionerne i denne sag lever op til deres ansvar. Man bør ikke se igennem fingre med, at en koncern, som er involveret i driften af så mange lægeklinikker, udarbejder en vejledning, der tilskynder til ensidig ydelsesoptimering,” siger Jørgen Skadborg.

”Hvis regionerne ikke tager sagerne op, vil PLO gøre det,” understreger han.

”Hvis der er praktiserende læger, der groft har misbrugt overenskomsten til at ydelsesoptimere – fx ved at tage betaling for ydelser, de ikke har leveret, eller ved at gennemføre overflødige undersøgelser – så skal der slås hårdt ned på det i vores samarbejdsudvalg for almen praksis. Uanset om de samarbejder med alles Lægehus eller ej,” siger PLO-formanden.

Relaterede Nyheder