Gå til indhold

Repræsentantskabsmøde: Overlæger vil trække sundhedsreform i rigtig retning

Nyhed Overlægeforeningen

Vi har brug for en sundhedsreform, som mindsker presset i sundhedsvæsenet og sikrer fremtidens patienter bedre behandling. Overlægerne kan med vores ekspertise bidrage på syv konkrete punkter, som vi har beskrevet i et nyt positionspapir, sagde Overlægeforeningens formand Susanne Wammen på foreningens repræsentantskabsmøde.

Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde 2022

”Laver politikerne en dårlig sundhedsreform, løser de ikke problemerne. Men laver politikerne en god reform, kan det bidrage til at mindske presset i sundhedsvæsenet og give bedre behandling.  Derfor kan vi som overlæger ikke læne os tilbage og håbe det bedste. Som faglige eksperter og ledere i sundhedsvæsnet har vi et ansvar for at gøre alt, hvad vi kan, for at trække reformen i den rigtige retning”.

Sådan sagde Susanne Wammen i sin formandstale ved Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde 19. maj og fortalte, hvordan foreningen arbejder for at få en god reform:

”Konkret har bestyrelsen lavet et papir med Overlægeforeningens vigtigste input til en reform med fokus på, hvordan overlæger som faglige eksperter, ledere og rollemodeller bidrager bedst muligt til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”.

Hun forklarede også, hvorfor overlægerne, som primært er ansat på sygehuse, bør interessere sig for alt det, som er udenfor sygehusene:  

”Hvis vi kan være med til at styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, betyder det, at flere patienter får den rette behandling med det samme, og flere får behandlingen derhjemme. Det er godt for patienterne. Men det er også en forudsætning for, at vi har ressourcer til at hjælpe de patienter, som faktisk har behov for den specialiserede behandling på sygehusene, at andre patienter hjælpes andre steder”, sagde Susanne Wammen og fortsatte:

”Endelig er det er en bunden opgave. Politikerne har besluttet, at ekspertisen på sygehusene i højere grad skal gøres tilgængelig i ’det nære sundhedsvæsen’. Vores opgave er at arbejde for, at det sker på en måde, som kommer patienterne mest mulig til gavn, samtidig med at fremtidens overlæger også har rimelige arbejdsvilkår”.

7 konkrete områder, hvor overlæger kan bidrage
I papiret beskriver Overlægeforeningen syv konkrete områder, hvor overlæger kan bidrage til reformen, blandt andet ved at være med til at styrke kompetencer og viden i det nære sundhedsvæsen.  Og der skal findes kloge løsninger, fastslog Susanne Wammen:

”I Danmark mangler vi allerede speciallæger, så vi synes for eksempel ikke, det er en klog løsning at sende overlæger og andre speciallæger på landevejen for at bemande nærhospitaler o.l. I stedet er det klogt at bruge ny teknologi, så patienter selv kan lave målinger hjemme. Det er klogt at investere i it, der sikrer adgang til tidstro data på tværs af regioner og sektorer, og som gør det muligt at konferere om patienter over video eller give et godt råd via chat”.

Endelig skal en reform sikre ambitiøse kvalitetskrav til hele sundhedsvæsenet – og også her spiller overlæger en nøglerolle, fastslog Susanne Wammen:  

”Hvis det skal lykkes, skal vi overlæger være med til at sikre, at kravene bliver omsat til relevante retningslinjer. Så SOSU-hjælperen på den kommunale akutplads fx let kan se, hvad han eller hun selv kan klare, og hvornår lægen i praksis eller på sygehuset skal kontaktes. Og vi skal være med til at sikre, at vores kolleger i det nære sundhedsvæsen faktisk har de nødvendige kompetencer til at løfte opgaven. Ellers bliver det bare flotte ord på et papir”.   

Både overlæger og politikere har en opgave

Det er en stor opgave at få en god reform og omsætte den til virkelighed, fremhævede Susanne Wammen:

”Der bliver brug for alle overlæger. Vi skal bidrage med vores faglige viden og med vores forslag til konkrete løsninger, når arbejdet starter i sundhedsklyngerne. Når kvalitetsplanerne skal skrives. Og når opgaver skal flyttes fra sygehuse til kommuner. Jo flere overlæger, der engagerer sig, jo bedre resultat får vi. Men først skal politikerne gøre deres del af arbejdet”, sagde hun. Og her var formanden bekymret for, om politikerne leverer det nødvendige:

”De rygter, vi hører fra forhandlingerne, handler om, at man skal være færdig inden sommer – ja faktisk gerne inden denne uge er gået - og om nye løfter til grupper af patienter. Men vi har ikke brug for nye løfter. Vi har brug for, at politikerne investerer i it, teknologi og nye samarbejdsformer, som er hele forudsætningen for at føre resten af reformen ud i livet. Vi har brug for en reform, der bygger på ambitiøse kvalitetskrav til det samlede sundhedsvæsen. Vi har brug for, at reformen tager det seriøst, at vi mangler speciallæger og andet personale. Og vi har brug for, at politikerne afstemmer forventninger med befolkningen om, hvad sundhedsvæsenet kan levere, så vi faktisk har plads til de syge patienter, som har mest brug for hjælp”.

Læs hele den mundtlige beretning her:

Læs Overlægeforeningens positionspapir om reformen her: