Gå til indhold

Repræsentantskabsmøde: Svære overenskomstforhandlinger undervejs

Nyhed Overlægeforeningen

Lørdag den 7. oktober mødtes 80 overlæger, ledende overlæger og cheflæger til repræsentantskabsmøde i Vejle. Her var de kommende overenskomstforhandlinger et centralt punkt i formandens mundtlige beretning, ligesom en helt ny aftale om 48 timer og mulighed for opt-out blev præsenteret.

Susanne Wammen er formand for FAS - Foreningen Af Speciallæger og Overlægeforeningen aflægger beretning 2023

”Vores første prioritet er at sikre reallønnen. Men selv dét kan blive en udfordring”, slog Susanne Wammen fast og forklarede, at det dels skyldes inflation, dels en diskussion blandt de faglige organisationer om udmøntning af generelle lønstigninger skal ske i kroner eller i procent”.

Formanden for Overlægeforeningen, Susanne Wammen, fastslog i sin mundtlige beretning på foreningens repræsentantskabsmøde i Vejle den 7. oktober, at udmøntningen af lønstigninger ikke bør ændres:

”En udmøntning i kroner vil betyde, at overlæger får udhulet reallønnen år for år. Det kan vi selvfølgelig ikke gå med til. Derfor fastholder vi, at generelle lønstigning fortsat skal være i procent. Er der brug for at prioritere enkelte områder, må det være via puljer, som vi har gjort det før”, slog Susanne Wammen fast.

I Overlægeforeningens egne forhandlinger vil kræfterne blive brugt på de seks krav, repræsentantskabet vedtog i maj og på at undgå forringelser af overlægers vilkår:

”Vi oplever allerede, at man forsøger sig med ”delestillinger” og ”attraktive kombinationsstillinger”. Jeg tror, at man ønsker at gå længere ad den vej. Her vil vi fastholde, hvor vigtigt det er, at overlæger har et hovedtjenestested, hvor man har størstedelen af sin arbejdstid i dagstid. God, nærværende, inddragende og visionær ledelse forudsætter, at man er til stede. Og det forudsætter, at man har et fast hovedtjenestested”, fastslog Susanne Wammen.

Ny lov gør det ulovligt at arbejde mere end 48 timer                                    

I forhold til arbejdstid vil overlægernes vilkår også blive påvirket af, at EU's arbejdstidsdirektiv implementeres i Danmark, når folketinget forventes at vedtage ændringer af arbejdstidsloven, så de træder i kraft 1. januar 2024.  

Derefter vil loven fastslå, at man maksimalt må arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit over en fire måneders periode. Og at alle timer, man er på sin arbejdsplads tæller med.

”De 48 timer er et arbejdsmiljøværn. De ændrer derfor ikke umiddelbart på overlægers lønforhold. Det betyder for eksempel, at ubelastet rådighed vil tælle med i de 48 timer. Men hvordan den ubelastede rådighed honoreres, skal stadig aftales i overenskomsten. Formålet er at sikre alle et sundt arbejdsmiljø, og det formål kan vi kun bakke op om”, sagde Susanne Wammen og fortsatte:

”Samtidig anerkender vi, at mange medlemmer ønsker at arbejde mere i perioder, hvor man fx tager frivillige ekstravagter eller bibeskæftigelse, og at det vil give store udfordringer for hele sundhedsvæsenet, hvis ingen overlæger nogensinde kan arbejde mere end 48 timer om ugen. Derfor har vi indgået en såkaldt opt-out aftale. Den giver den enkelte overlæge mulighed for at fravige 48 timers reglen”.

Susanne Wammen forklarede, at det har været afgørende for Overlægeforeningen, at det er frivilligt at indgå en opt-out aftalen, og at den kan tilbagekaldes med tre måneders varsel. Overlægeforeningen vil også holde skarpt øje med arbejdstid og opt-out:

”Vi skal hjælpe hinanden med at holde øje med, om nogle overlæger bliver presset til at aftale opt-out. Og vi skal holde øje med, at hviletid og fridøgn respekteres, og at overenskomsten arbejdstidsregler efterleves. Det vil vi konkret gøre ved at opfordre tillidsrepræsentanter til at blive orienteret, når der indgås opt-out aftaler. Og at holde sekretariatet informeret om omfanget. Vi vil spørge medlemmerne, om deres oplevelser med opt-out og arbejdstid i vores arbejdsvilkårsundersøgelser, så vi kan følge udviklingen.

Vi vil informere medlemmerne om reglerne og opfordre til at kontakte sekretariatet, når de oplever problemer eller urimeligheder, så vi kan gribe fat i det konkrete. Og vi vil drøfte arbejdstid med vores tillidsrepræsentanter, cheflæger og medlemmer, når vi mødes.”

Læs mere om 48 timer

Læs hele beretningen her