Gå til indhold

FAS' års- og medlemsmøde

FAS årsmøde 2023 blev afholdt fredag den 6. oktober kl. 10.00 – 16.30
på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Bliver der kamp om lægen eller robotten? 

Hele verden er i øjeblikket vidne til en teknologisk revolution, der sammenlignes med industrialiseringen og opfindelsen af elektricitet. Det er den dramatiske udvikling inden for kunstig intelligens (AI) og chatrobotter som f.eks. ChatGPT, der får eksperter til enten at advare om katastrofale konsekvenser eller love uanede nye muligheder overalt i samfundet.

Sundhedsvæsenet og sygehusene har længe arbejdet med at udnytte potentialerne i AI, og teknologien er også i mindre skala blevet en del af hverdagen. Men den nuværende eksplosive udvikling rejser en lang række ubesvarede spørgsmål: Kan en chatrobot være en bedre læge end et menneske? Hvem skal stå til ansvar for behandlingen og eventuelle fejl, når AI tager over? Er sundhedsvæsenet overhovedet rustet til at udnytte de nye teknologier og til at håndtere de etiske dilemmaer, der opstår?

Alle de udfordringer ser FAS’ årsmøde nærmere på med hjælp fra bl.a. foredragsholderen og iværksætteren Thomas Terney under formiddagens program. Her vil der også være tid til diskussioner og gruppearbejder om bl.a. de etiske og juridiske dilemmaer, som de nye teknologier bringer med sig.

Om eftermiddagen vender årsmødet kikkerten mod de politiske og strukturelle udfordringer i sundhedsvæsenet lige nu.

Omdrejningspunktet i oplæg og debatterne bliver især det nære sundhedsvæsen, samarbejdet på tværs af sektorer mellem kommuner, almen praksis, praktiserende speciallæger og sygehuse. Her vil deltagerne bl.a. få lejlighed til at møde konsulent og debattør Sidsel Vinge, der er medlem af regeringens Sundhedsstrukturkommission, og som har arbejdet med ledelse og sundhedsvæsen bl.a. i VIVE.

Kommissionen skal bl.a. se på, om der er brug for regionerne fremover. Men en mindst lige så vigtig opgave for kommissionen er at undersøge, hvordan man får et bedre samarbejde mellem kommuner, almen praksis, praktiserende speciallæger og sygehusene. Sidsel Vinge vil på mødet ridse de udfordringer op, som skal løses, og deltagerne i mødet vil få mulighed for at komme med deres idéer og perspektiver til mulige løsninger, som kommissionen kunne se på.

Susanne Wammen, formand for Foreningen af Speciallæger