Gå til indhold

Om FAS

FAS’ medlemmer er overlæger, ledende overlæger, cheflæger, overlæger i statslige styrelser og institutioner mv., sygehuslæger, praktiserende speciallæger, lægelige chefer, universitetsprofessorer og -lektorer, kommunallæger (mere end 15 timer ugentligt), sessionslæger, militærlæger og læger i erhvervslivet.  

Det er det enkelte medlems hovedansættelse, der afgør, hvilken af de forhandlingsberettigede foreninger, medlemmet tilhører*.

Foreningen har 9.116 medlemmer (1. januar 2024)
 
*En mindre gruppe af FAS’ medlemmer kan ikke naturligt placeres i en af de forhandlingsberettigede foreninger efter deres hovedbeskæftigelse. De er direkte medlemmer af FAS og har adgang til samme individuelle bistand som øvrige medlemmer.