Gå til indhold

Medlemstilbud

Som medlem af FAS og relevant forhandlingsberettiget forening kan du bl.a. få hjælp og bistand til:

 • Forhandling af løn og ansættelsesforhold, regionalt, statsligt, kommunalt og privat
 • Kollektive overenskomstforhold for alle samt lokale forhandlinger for grupper af medlemmer
 • Fortolkning af overenskomster og aftaler, regionale, statslige og kommunale
 • Gennemgang af individuelle ansættelseskontrakter
 • Bistand ved varsling om uansøgt afsked, advarsel og andre disciplinære forhold
 • Individuel rådgivning vedr. seniorordninger, arbejdsskader o.lign.
 • Stress-samtaler
 • Samtaler med socialrådgiver
 • Hjælp og vejledning, hvis du har fået en klage
 • Rådgivning vedr. praksisdrift og praksisoverdragelse, samt ansættelse af klinikpersonale
 • Tilskud til efteruddannelse og sygehjælp (praktiserende speciallæger)
 • Mentorordning
 • Adgang til kollegialt netværk for læger
 • Presserådgivning
 • Gode medlemsrabatter

Med medlemskabet får du:

 • Ugeskrift for Læger
 • Nyheder på Læger.dk
 • Nyhedsbreve
 • En række medlemsfordele, som fx fordelagtig gruppelivsforsikring