Gå til indhold

Patienter får større indblik i konsultationer hos egen læge

Nyhed PLO

Fremover vil alle patienter få en besked i appen Min Læge, når de har været i kontakt med egen læge. Dermed vil PLO sikre gennemsigtighed om, hvilke ydelser patienten modtager.

PLO etablerer en ydelsesbesked i Min Læge-appen, der giver patienter indblik i den kontakt, de har haft med almen praksis. Det er beskeder, du automatisk modtager, og som giver dig som patient indblik i den kontakt, du har haft med din egen læge. Beskeden vil indeholde oplysninger om den ydelse, du har modtaget. Den endelige afregning fra lægen kan ses ca. seks senere i sundhed.dk. 

De første ydelsesbeskeder vil finde vej til Min Læge-appen i slutningen af maj eller begyndelsen af juni.

- Vi ønsker at styrke patienternes mulighed for løbende at se det, der registreres om dem, når de er i kontakt med egen læge. Vi vil gerne forbedre patienternes mulighed for at følge med i, hvornår de har været ved lægen, og hvad de har modtaget af behandlinger. Det flugter også med den generelle politiske ambition om størst mulig gennemsigtighed i sundhedsvæsenet, siger Jørgen Skadborg, formand for PLO.

Han understreger, at PLO ønsker, at aftalen mellem de praktiserende læger og det offentlige, der i dag består af mange typer honorarer, bliver forenklet:

- Ydelsesbeskeder giver bedst mening, hvis dét, som har fundet sted hos lægen, gengives i Min Læge-appen på en måde, så alle ved, hvilken konsultation der er tale om. Derfor bør ydelsesbeskeden gå hånd i hånd med en forenkling af vores aftale med det offentlige, og dette håber vi at tage fat på i de kommende aftaleforhandlinger, siger Jørgen Skadborg.

Godkendte regninger fra almen praksis til regionerne fremgår allerede i dag på sundhed.dk, men her er de først synlige efter cirka seks uger. I Min Læge-app vil de være synlige inden for 24 timer.

Fakta: Regninger fra praktiserende læger til det offentlige

Praktiserende læger honoreres efter en overenskomst aftalt mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Der indledes forhandlinger om en fornyelse af denne overenskomst onsdag

Når en lægeklinik sender en regning til regionen, er det omkring 98,5%, der godkendes. De regninger, der afvises, godkendes ofte efter, at lægen har rettet i regningen. Det betyder, at nogle afregninger vil blive rettet senere, selv om borgeren allerede har modtaget ydelsesbeskeden i Min Læge-appen. 

Ydelsesbeskeden vil som udgangspunkt blive sendt til patienterne én gang i døgnet på hverdage – forventeligt klokken 10 – såfremt lægen har afregnet en såkaldt grundydelse på patientens CPR-nummer.

Hvis patienten er i tvivl om, hvorvidt ydelsesbeskeden stemmer overens med kontakten med egen læge, kan patienten ringe til klinikken.

Fakta om appen Min Læge
  • Flere end 2,5 millioner borgere i Danmark anvender appen, der er gratis. 
  • Borgere kan herigennem kontakte lægen, deltage i videokonsultationer, holde styr på aftaler med sundhedsvæsenet, se deres eventuelle vacciner, forløbsplaner og meget mere

Relaterede Nyheder