Gå til indhold

Vi arbejder for at komme lægemanglen til livs

Nyhed PLO

Vi ønsker at styrke incitamenterne til, at læger slår sig ned i de områder af landet, hvor der bor flest syge.

Af Bolette Friderichsen og Jørgen Skadborg, formand for hhv. Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

Vores kollega Anders Beich kritiserer, at der især mangler praktiserende læger de steder i landet, hvor folk er mest syge. Vi er fuldstændig enige, og også enige i, at det medfører en uacceptabel ulighed i sundhed. 

Vi har derfor vanskeligt ved at gennemskue, hvorfor Anders i denne sag føler sig kaldet til at kritisere PLO og DSAM. Og det må stå for hans egen regning, når han skriver, at vi ikke har noget konkret bud på, hvad der kan gøres ved problemerne med lægemangel og ulighed i sundhed.

Det er en af sundhedsvæsenets allerstørste udfordringer, at der generelt er færrest læger de steder, hvor der bor flest ældre, kronisk syge og multisyge borgere. Derfor blev der på PLO’s initiativ nedsat et honorarstrukturråd, hvis arbejde DSAM har bidraget til, og hvis anbefalinger til at tage et livtag med den såkaldte ’omvendte omsorgslov’ vi begge forholder os positivt til.

PLO er sammen med Danske Regioner endda gået skridtet videre og har besluttet sig for, at der inden næste revision af vores aftale med det offentlige skal udarbejdes en yderligere analyse af mulighederne for at differentiere honorar og normaltal, der skal komme et spadestik dybere, end Honorarstrukturrådet havde tid til.

Vi ønsker at styrke incitamenterne til, at læger slår sig ned i de områder af landet, hvor der bor flest syge.

Vi ønsker en differentiering af økonomien og af antallet af patienter pr. læge. De kolleger, der praktiserer under vanskelige forhold, skal have bedre tid til de enkelte patienter og ikke i økonomisk henseende stilles værre end dem, der praktiserer i områder, hvor patienterne er yngre og har et bedre helbred.

Når det er sagt, må vi ikke glemme lægemanglen. Så længe der mangler praktiserende læger i stort set hele landet, løser vi ikke den samlede lægemangel ved at ændre incitamenter. Vi påvirker alene, hvor i landet lægemanglen skal være størst. Derfor har vi i årevis presset på for, at der skal uddannes flere speciallæger i almen medicin. 

 

Indlægget er bragt i Information 21. november

Relaterede Nyheder