Gå til indhold

Arbejdstid kommunalt ansat

Som kommunallæge er man i udgangspunktet ansat i en stilling med fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Som forsøgsordning kan arbejdsgiver og den enkelte ansatte indgå aftale om forøgelse af arbejdstiden ud over (gennemsnitlig) 37 timer om ugen til maksimalt (gennemsnitlig) 42 timer om ugen.

Du kan læse mere om arbejdstid og forøgelse af arbejdstid i overenskomstens §§ 14 og 15.