Gå til indhold

Seniorordninger for kommunalt ansatte

Som led i bestræbelserne på at fastholde ældre medarbejdere er der mulighed for at indgå en senioraftale med din arbejdsplads. Det betyder, at ansatte på 60 år og derover, der har til hensigt at gå på pension/efterløn i stedet tilbydes nedsættelse af arbejdstiden med opretholdelse af fuld pension, hvis forholdene på arbejdsstedet mv. tillader det. En senioraftale kan ske ved nedsættelse af arbejdstiden, ændrede arbejdsopgaver, eller ved en kombination af de to ting.

En senioraftale indebærer desuden, at en månedslønnet ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i:

  • 2 dage i det kalenderår man fylder 60 år
  • 3 dage i det kalenderår man fylder 61 år
  • 4 dage i det kalenderår man fylder 62 år.

Bemærk, at en seniorordning ikke er en rettighed, man som ansat har, men noget man kan aftale med sin arbejdsplads.