Gå til indhold

Ophør ansat i kommune

Funktionærlovens opsigelser anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op.

For en kommunallæge gælder det, at en opsigelse skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang.

Opsigelse fra arbejdsgivers side skal ske med mindst 1 måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang i de første 6 seks måneder efter ansættelsen, og med mindst 3 måneders varsel til fratræden ved en måneds udgang efter 6 måneders ansættelse.

Efter 6 måneders ansættelse forhøjes opsigelsesvarslet med 1 måned for hvert tredje ansættelsesår, dog til højest 6 måneder.

Hvis man har været uafbrudt beskæftiget i samme kommune i 12 eller 17 år, og man bliver opsagt, skal arbejdsgiveren desuden udbetale et beløb svarende til hhv. 1 og 3 måneders løn.