Gå til indhold

Bibeskæftigelse - ansat i kommune

Din bibeskæftigelse skal være forenelig med hovedbeskæftigelsen, herunder en samvittighedsfuld udøvelse af de pligter, der er tilknyttet hovedstillingen.

Din indsats i hovedstillingen må således hverken tidsmæssigt eller indholdsmæssigt påvirkes negativt af eventuel bibeskæftigelse.

Bibeskæftigelsen må ikke vanskeliggøre arbejdstilrettelæggelsen eller forringe fleksibiliteten på hovedarbejdsstedet.

Du kan læse om reglerne for bibeskæftigelse her.
(Siden linker til Overlægeforeningen)