Gå til indhold

Speciallægekonsulenters løn i kommunen

Københavns kommune - Lønninger per. 01. april 2024

Reguleringssats 1,57765

  Årligt grundbeløb Månedlig indkomst
31.03.2000 01-04-2024
A – Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede
Årligt honorar ved én ugentlig time 17.200 27.135,58
B – Øvrige institutioner med beskæftigelse (1)
3 timer i gennemsnit pr. uge og derunder 492,18 776,49
C – Øvrige institutioner med beskæftigelse
Gennemsnitligt ugentligt timetal Årligt Månedsløn
4 72.588 9.543,20
5 90.910 11.952,01
6 109.132 14.347,67
7 127.154 16.717,04
8 145.476 19.125,85
9 163.598 21.508,37
10 181.620 23.877,73
11 199.942 26.286,54
12 218.064 28.669,06

Fremmødetillæg København Kommune

  Grundbeløb 01-04-2024
31.03.2000
0-5 km 90,44 142,68
5-20 km 181,02 285,59
20-40 km 271,19 427,84
40-60 km 362,12 571,30
over 60 km 542,37 855,67

Befordringsgodtgørelse: 3,79 pr. km. (1.1.2024-niveau)
Ved aflønning efter B ydes der ikke fremmødetillæg