Gå til indhold

Speciallægekonsulenters løn i kommunen

Københavns kommune - Lønninger per. 01. april 2023

Reguleringssats 1,498304

  Årligt grundbeløb Månedlig indkomst
31.03.2000 01-04-2023
A – Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede
Årligt honorar ved én ugentlig time 17.200 25.770,83
B – Øvrige institutioner med beskæftigelse (1)
3 timer i gennemsnit pr. uge og derunder 492,18 737,44
C – Øvrige institutioner med beskæftigelse
Gennemsnitligt ugentligt timetal Årligt Månedsløn
4 72.588 9.063,24
5 90.910 11.350,90
6 109.132 13.626,08
7 127.154 15.876,28
8 145.476 18.163,94
9 163.598 20.426,63
10 181.620 22.676,83
11 199.942 24.964,49
12 218.064 27.227,18

Fremmødetillæg København Kommune

  Grundbeløb 01-04-2023
31.03.2000
0-5 km 90,44 135,51
5-20 km 181,02 271,22
20-40 km 271,19 406,33
40-60 km 362,12 542,57
over 60 km 542,37 812,64

Befordringsgodtgørelse: 3,73 pr. km. (1.1.2023-niveau)
Ved aflønning efter B ydes der ikke fremmødetillæg