Gå til indhold

Speciallægekonsulenters løn i kommunen

Københavns kommune - Lønninger per. 01. oktober 2023

Reguleringssats 1,516971

  Årligt grundbeløb Månedlig indkomst
31.03.2000 01-10-2023
A – Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede
Årligt honorar ved én ugentlig time 17.200 26.091,90
B – Øvrige institutioner med beskæftigelse (1)
3 timer i gennemsnit pr. uge og derunder 492,18 746,62
C – Øvrige institutioner med beskæftigelse
Gennemsnitligt ugentligt timetal Årligt Månedsløn
4 72.588 9.176,16
5 90.910 11.492,32
6 109.132 13.795,84
7 127.154 16.074,08
8 145.476 18.390,24
9 163.598 20.681,12
10 181.620 22.959,36
11 199.942 25.275,52
12 218.064 27.566,40

Fremmødetillæg København Kommune

  Grundbeløb 01-10-2023
31.03.2000
0-5 km 90,44 137,19
5-20 km 181,02 274,60
20-40 km 271,19 411,39
40-60 km 362,12 549,33
over 60 km 542,37 822,76

Befordringsgodtgørelse: 3,73 pr. km. (1.1.2023-niveau)
Ved aflønning efter B ydes der ikke fremmødetillæg