Gå til indhold

5 krav for at du kan have bibeskæftigelse som overlæge

Som overlæge har du ret til at have bibeskæftigelse ved siden af din hovedbeskæftigelse. Men det er ikke en ubetinget ret. Du har samtidig pligt til at oplyse din arbejdsgiver om bibeskæftigelsen.

Din bibeskæftigelse skal være forenelig med hovedbeskæftigelsen. Det betyder, at

 1. Din indsats i hovedstillingen må hverken tidsmæssigt eller indholdsmæssigt påvirkes af bibeskæftigelsen. Du skal således om nødvendigt kunne færdiggøre nødvendige opgaver, og du skal møde veludhvilet og velforberedt op til din hovedbeskæftigelse.
   
 2. Bibeskæftigelsen må ikke vanskeliggøre arbejdstilrettelæggelsen eller forringe fleksibiliteten på hovedarbejdsstedet. Din bibeskæftigelse skal vige for din hovedbeskæftigelse, således at du normalt på lige fod med afdelingens øvrige ansatte kan afløse ved sygdom og kan bidrage ved akut opståede behov.
   
 3. Der må ikke være en interessekonflikt mellem din hovedansættelse og din bibeskæftigelse. Hvis der er et konkurrenceforhold mellem de to arbejdsgivere, kan det hindre bibeskæftigelsen.
   
 4. Du må ikke i din hovedstilling have en funktion, der kunne give anledning til mistanke om interessekonflikt, ved at du evt. kan henvise patienter til din bibeskæftigelse.
   
 5. Jo længere op i ledelseshierarkiet som overlæge, ledende overlæger eller cheflæge/lægelig direktør du befinder dig, jo mindre vil mulighederne for bibeskæftigelse være pga. din mulighed for at influere på strategiske beslutninger, der skaber interessekonflikt.
""

Aftaler om bibeskæftigelse

FAS og Danske Regioner har indgået Aftalen om cheflægers, overlægers og afdelingslægers oplysningspligt ved bibeskæftigelse.

Aftalen indeholder også en vejledning om bibeskæftigelse, der nærmere forklarer hvilke omstændigheder, der kan hindre bibeskæftigelse. Men den fastslår også, at udgangspunktet er, at lægelig bibeskæftigelse er velkomment. Hvis den i øvrigt er forenelig med aftalen og vejledningen.

Aftalen mellem FAS og Danske Regioner indebærer samtidig, at overlæger har pligt til at oplyse om deres bibeskæftigelse til deres arbejdsgiver, når de indleder den. De enkelte arbejdsgiver har desuden fastsat nærmere bestemmelser om en årlig elektronisk rapportering af bibeskæftigelsen bl.a. omfang, placering og art.