Gå til indhold

FAKL Nyt SSK, Kommende generalforsamlinger og Nyt fra sekretariatet

Udsendt 20. juni 2024

Kære FAKL medlemmer

Så nærmer sommerferien sig med hastige skridt, og måske kommer det gode vejr også til os.

Håber, I alle har bemærket, at der i foråret er kommet en pæn del mere i lønningsposen, idet der er sket en lønregulering pr. 1. april for alle FAKL medlemmer, som i de fleste kommuner er udmøntet 1. maj med tilbagevirkende kraft. Hvis ikke du endnu har fået en lønstigning, vil jeg opfordre dig til at tage en snak med din chef om det.

SSK

Sundhedsstrukturkommissionen er endelig kommet med deres bud på de tre modeller for Danmarks kommende sundhedsvæsen. Så nu afventer vi med spænding dels høringen og dels den efterfølgende politiske proces hen over sommeren.
Hvad det hele ender med ved ingen, det kan måske få stor indflydelse på vores kommende arbejdsliv som kommunallæger.

Generalforsamlinger 2024

Bestyrelsen vil allerede nu bede dig om at reservere tirsdag den 19. november 2024 kl. 17 i din kalender. Der holder vi nemlig generalforsamling i FAKL, og som vanligt sker det i Lægeforeningens smukke lokaler i Domus Medica på Østerbro i København. Der kommer mere information efter sommerferien.

Endelig vil vi fra bestyrelsen gerne opfordre alle kommunalt ansatte læger til at bakke op om den kommende generalforsamling i september 2024 i det videnskabelige selskab DSfK (Dansk Selskab for Kommunallæger). DSfK er en fraktion under Dansk selskab for Folkesundhed, som jeg også har skrevet om i tidligere nyhedsbreve.

Vi har med DSfK fået en unik mulighed for at drive faglig udvikling på kommunallægeområdet sammen, på tværs af FAKL, Yngre læger og kommunale lægekonsulenter, som er organiseret under PLO.

Vi håber i FAKL, at DSfK vil kunne drive nogle spændende faglige arrangementer som temadag og fyraftensmøder for alle kommunallæger, uanset foreningsmæssigt tilhørsforhold drevet af det fælles faglige felt, vi alle arbejder i.

Nyt fra sekretariatet

Endelig er der også nyheder fra sekretariat, hvor vi skal byde Søren Sparrevohn velkommen som FAKL´s nye konsulent. Søren er ansat som chefkonsulent i FAS´ sekretariat, har arbejdet med ansættelsesret og arbejdsmarkedspolitik i mange år og har både bistået lønmodtager- og arbejdsgiversiden. Søren har senest arbejdet hos DJØF, hvor han har bistået medlemmer, ansat som offentlige chefer.

Det betyder desværre også, at vi må sige farvel til Sidsel. Sidsel, som gennem de seneste år ikke bare har bistået bestyrelsen, men også flere af FAKL´s medlemmer i tykt og tyndt. Sidsel har været både superkompetent og også altid imødekommende og fornøjelig at arbejde sammen med. Der skal fra bestyrelsen lyde en kæmpe tak til Sidsel. Heldigvis bliver Sidsel i FAS, men det bliver bare en anden forening, der nu får glæde af at skulle arbejde sammen med hende.

Så er der kun tilbage at ønske jer alle en rigtig god sommer!

Venlig hilsen
Lene Annette Norberg