Gå til indhold

Ferie og fridage - ansat i staten

Læs mere om ferieregler, seniorbonus og særlige fridage.

Ferieregler  

Du kan i den  statslige ferievejledning (pdf) finde de regler, der gælder for dig som læge ansat i staten.

Seniorbonus og en styrket seniorindsats

Ansatte, der er fyldt 62 år, får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 pct. af den samlede løn fra 1. april 2022. Seniorerne kan vælge at få konverteret bonussen til to seniordage om året eller til pension. Parterne vil herudover arbejde med en række initiativer for at understøtte en styrket seniorindsats på statens arbejdspladser.

Er 1. maj, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag fridage?

1. maj og Grundlovsdag (5. juni) er almindelige arbejdsdage, hvis de falder på en hverdag.

Der kan dog være lokale kutymer for frihed med løn på disse dage. Det kan skyldes, at andre medarbejdergrupper på hospitalerne i henhold til deres overenskomst har aftalt fri med løn de pågældende dage.

Hvis en arbejdsgiver vælger at holde hospitalet lukket 1. maj og Grundlovsdag, kan overlæger pålægges at holde en feriedag – eventuelt afvikle afspadsering – den pågældende dag.

Hvis arbejdsgiveren kræver, at der skal holdes ferie på disse dage, skal det varsles med mindst 1 måned.

Juleaftensdag og nytårsaftensdag er almindelige arbejdsdage, når de falder på en hverdag. 

Der kan dog være lokale kutymer for frihed på disse dage. 

Hvis du ønsker at holde fri, og arbejdsgiveren er indforstået med det, kan der anvendes ferie eller afspadsering.

Arbejdsgiveren kan vælge at holde lukket juleaftensdag og nytårsaftensdag, og at medarbejderne i den forbindelse varsles at holde ferie eller til at afholde afspadsering. 

Hvis arbejdsgiveren kræver, at der skal holdes ferie på disse dage, skal det varsles med mindst 1 måned.