Gå til indhold

Overlæger og stabslægers løn i staten

Gældende fra 1. oktober 2023
Reguleringssats 1,159197

Overlæger ansat under Ældre- og Sundhedsministeriet

  Månedsløn
Lønramme 37 50.337,58
Overlæge,  (tjenestemandsansat) 60.287,33
Overlæge  (kontraktansatte efter rammeaftalen)  62.837,58

Der kan forhandles engangsvederlag pba ekstraordinær indsats (typisk fra 15.000 kr.)
Varige tillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%

Kontraktansatte chefer i staten

Lønramme Grundbeløb 31. marts 2012 Årsløn 01. oktober 2023 Månedsløn 01. oktober 2023
Gruppe 1 - mellem: 534.703,00 619.826,00 51.652,17
575.745,00 667.402,00 55.616,83
Gruppe 2 -mellem 592.911,00 687.301,00 57.275,08
  704.800,00 817.002,00 68.083,50
Gruppe 3 797.263,00 924.185,00 77.015,42
Gruppe 4 891.980,00 1.033.981,00 86.165,08

Militæroverlæger

Ansat på individuel kontrakt  (2)  
Lønramme 37 50.337,58
Militær overlæge  6.230,67
Kvalifikationstillæg Militæroverlæge 2.453,67
 Militæroverlæge i alt (3) 59.021,92
Stabslæge 2. grad (3) 7.940,50
Kvalifikationstillæg stabslæge 2. grad 2.666,17
Stabslæge i alt 60.944,25

 

Lønramme 38 57.275,08
Stabslæge 1. grad (1) 4.047,50
Kvalifikationstillæg stabslæge 1. grad   4.491,92
Stabslæge 1. grad i alt (3) 65.814,50

 


Note:
(1) Tillæg er som hovedregel aftalt pensionsdækket med 18,26%

(2) Kontakt sekretariatet i FAS, hvis du tilbydes individuel kontrakt

(3) Militæroverlæger og stabslægers stillingstillæg er aftalt pensionsdækket med 17,1%

Engangsvederlag uden for pulje fastsættes efter forhandling mellem den enkelte ansatte og ledelsen.

Ud over ovennævnte lønninger er der aftalt tillæg til særlige funktioner i forsvaret.