Gå til indhold

Speciallægekonsulenters løn i staten

Staten - Lønninger pr. 01. oktober 2023

Reguleringssats 1,159197

A – Konsulenter med beskæftigelse i 3 timer pr. uge og derunder (1)
  Grundbeløb  Pr. måned
  31. mar 2012 01-10-2023
Pr. påbegyndt time 594,11 688,69
(1) Der kan kun imellem den ansættende myndighed og konsulenten aftales et gennemsnitligt timetal pr. uge eller hvilket lønnen beregnes, og således at der holdes ferie med løn. _
_
B – Konsulenter med beskæftigelse i mere end 3 timer pr. uge
Gennemsnitligt ugentligt timetal Grundbeløb årligt  Pr. måned
31. mar 2012 01-10-2023
4 83.734 8.088,68
5 104.799 10.123,56
6 125.688 12.141,43
7 146.579 14.159,49
8 167.644 16.194,37
9 188.533 18.212,24
10 218.803 21.136,32
11 240.683 23.249,92
12 262.565 25.363,71
13 284.445 27.477,32
14 306.325 29.590,92
15 328.205 31.704,52
 
C – Konsulenter ved statsamternes sociale ankenævn og revaliderings- og pensionsnævn samt konsulenter ved de tidligere amtsankenævn
_ Grundbeløb  01-10-2023
31. mar. 2012
Pr. påbegyndt time uanset timetal 594,11 688,69
_
_
Befordringsgodtgørelse: 3,73 pr. km. (1.1.2023 niveau)