Gå til indhold

Lægekonsulenter i Trafikstyrelsen

Staten - Lønninger pr. 1. april 2023

Overenskomst for speciallægekonsulenter

Reguleringsprocent: 1,155339

A – Konsulenter med beskæftigelse i 3 timer pr. uge og derunder (1)
Pr. påbegyndt time

594,11

686,40

(1) Der kan kun imellem den ansættende myndighed og konsulenten aftales et gennemsnitligt timetal pr. uge eller hvilket lønnen beregnes, og således at der holdes ferie med løn.
B – Konsulenter med beskæftigelse i mere end 3 timer pr. uge
Gennemsnitligt ugentligt timetal

Grundbeløb årligt 
31. marts 2012

Pr. måned
1.04.2023

4

83.734

8.061,76

5

104.799

10.089,86

6

125.688

12.101,02

7

146.579

14.112,37

8

167.644

16.140,47

9

188.533

18.151,63

10

218.803

21.065,97

11

240.683

23.172,54

12

262.565

25.279,30

13

284.445

27.385,87

14

306.325

29.492,43

15

328.205

31.599,00

 
C – Konsulenter ved statsamternes sociale ankenævn og revaliderings- og pensionsnævn samt konsulenter ved de tidligere amtsankenævn

_

Grundbeløb 
31. mar. 2012

1.04.2023

Pr. påbegyndt time uanset timetal

594,11

686,40

_

_

Befordringsgodtgørelse:

3,73 pr. km. (1.1.2023 niveau)