Gå til indhold

Lægekonsulenter i Trafikstyrelsen

Staten - Lønninger pr. 1. april 2024

Overenskomst for speciallægekonsulenter

Reguleringsprocent: 1,228067

A – Konsulenter med beskæftigelse i 3 timer pr. uge og derunder (1)
Pr. påbegyndt time

594,11

729,61

(1) Der kan kun imellem den ansættende myndighed og konsulenten aftales et gennemsnitligt timetal pr. uge eller hvilket lønnen beregnes, og således at der holdes ferie med løn.
B – Konsulenter med beskæftigelse i mere end 3 timer pr. uge
Gennemsnitligt ugentligt timetal

Grundbeløb årligt 
31. marts 2012

Pr. måned
1.04.2024

4

83.734

8.569,25

5

104.799

10.725,02

6

125.688

12.862,77

7

146.579

15.000,74

8

167.644

17.156,51

9

188.533

19.294,26

10

218.803

22.392,06

11

240.683

24.631,24

12

262.565

26.870,62

13

284.445

29.109,79

14

306.325

31.348,97

15

328.205

33.588,14

 
C – Konsulenter ved statsamternes sociale ankenævn og revaliderings- og pensionsnævn samt konsulenter ved de tidligere amtsankenævn

_

Grundbeløb 
31. mar. 2012

1.04.2024

Pr. påbegyndt time uanset timetal

594,11

729,61

_

_

Befordringsgodtgørelse:

3,79 pr. km. (1.1.2024 niveau)