Gå til indhold

Statsansatte speciallæger/speciallægekonsulenter

Som speciallægekonsulent kan man bl.a. ansætte kasernelæger under Beredskabsstyrelsen og læger for civile værnepligtige. De ansættes efter overenskomst for speciallæger i staten, herunder protokollat om speciallægekonsulenter.