Gå til indhold

Lønforhandling ansat på Universitet

Gode råd om lønforhandling

Lønforhandling i forbindelse med en ny stilling

Hvis du bliver tilbudt en ny stilling, skal der være afholdt en lønforhandling, og lønnen skal være på plads, inden du siger ja til stillingen. Samtidig bør du ikke sige din nuværende stilling op, før lønaftaler og andre vilkår er helt på plads i den nye stilling, da dette ellers vil forringe din forhandlingsposition.

Professorer og ledere på universiteterne kan selv indgå aftaler med ledelsen om individuelle løntillæg, da de er omfattet af cheflønaftalens regler om lønforhandling. Den underskrevne aftale sendes ind til FAS, der inden for 7 dage kan bede om en ny forhandling. Professorer og ledere kan vælge at lade sig bistå af FAS under forhandlingen.

Lektorer forhandler i mange tilfælde selv lønnen med ledelsen, men tillidsrepræsentanten indgår selve lønaftalen med universitetet. Det kan dog også være tillidsrepræsentanten, der forestår forhandlingen på vegne af lektoren.

På det enkelte universitet kan der være indgået forhåndsaftale om tillæg for særlige funktioner og kvalifikationer. 

Det er en god idé at kontakte den lokale tillidsrepræsentant eller sekretariatet for at få råd om tillægs- og lønniveau og forhandlingsproces.

Årlig lønforhandling

Du har som udgangspunkt mulighed for en årlig lønforhandling, hvis du beder om det, medmindre andet aftales lokalt. Ved den enkelte institution kan der være aftalt en procedure for forhandlingerne med en tillidsrepræsentant, der også kan varetage forhandlingen på dine vegne.  Der vil typisk blive indkaldt forslag til lønforbedringer fra overlægerne, og der vil være en forhandling mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen, repræsenteret af HR-afdelingen.

Forud for lønforhandlingen kan du overveje følgende spørgsmål mhp. indstilling til løntillæg:

  • Har jeg fået nye opgaver eller nye specifikke funktioner siden sidst?
  • Har jeg gennemgået uddannelsesforløb, som har forbedret mine kvalifikationer og kompetencer?
  • Hvordan har jeg gjort en forskel siden sidste lønforhandling, f.eks. for min enheds resultater og m.h.t. samarbejde internt og eksternt?
  • Hvordan ligger min løn i forhold til andre overlæger – har min løn udviklet sig som forventet?
  • Hvad er mine forventninger til lønforhandlingen?

Hvilke tillæg er relevante – funktionstillæg eller kvalifikationstillæg?

Funktionstillæg, dvs. arbejds- og ansvarsområde, der er knyttet til stillingen, som ligger ud over det, grundlønnen må forudsættes at dække. Funktionstillæg kan være aftalt i en forhåndsaftale for styrelsen eller institutionen.

Kvalifikationstillæg, dvs. personlige kvalifikationer eller særlige erfaringer (f.eks. forskningskvalifikationer, ledelsesmæssige kvalifikationer, højtspecialiserede kompetencer, særlige kommunikative eller pædagogiske evner).

Tips til lokale lønforhandlinger

De centrale parter har udarbejdet en fælles vejledning (pdf) til de lokale forhandlere.

Pjecen giver inspiration til:

  • Hvordan man lokalt kan skabe sammenhæng mellem lønpolitik og personalepolitik
  • Hvordan man kan skabe større gennemskuelighed i den lokale løndannelse via dialog og afstemning af forventninger
  • Hvordan man kan skabe en fælles afklaring af forhandlingsgrundlaget