Gå til indhold

Professorers løn i staten

Gældende fra 1. oktober 2023

Professor i staten (ikke klinisk)

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37   604.051,00 50.337,58
+ professortillæg 51.400,00 59.583,00 4.965,25
Løn i alt   663.634,00 55.302,83

 

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Professor i lønramme 38   687.301,00 57.275,08
+ professortillæg 51.400,00 59.583,00 4.965,25
Løn i alt   746.884,00 62.240,33

Specialeansvarlig overlæge/professor

  Grundbeløb 31.03.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   712.383,00 59.365,25
+ pensionsgivende tillæg 115.190,00 126.389,00 10.532,42
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) 172.700,00 200.193,00 16.682,75
Løn i alt   1.038.965,00 86.580,42

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

  Grundbeløb 31.03.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn 710.091,00 779.126,00 64.927,17
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) 172.700,00 200.193,00 16.682,75
+ fleksibilitetstillæg 16.532,00 18.139,00 1.511,58
Løn i alt   997.458,00 83.121,50

Fleksibilitetstillægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.

Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Tillægget ydes til lektorer og seniorforskere som er omfattet af forfremmelsesprogram til professor
(3) Grundbeløb pr. 31.03.2018
(4) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.