Gå til indhold

Professorers løn i staten

Gældende fra 1. april 2023

Professor i staten (ikke klinisk)

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37   602.041,00 50.170,08
+ professortillæg 51.400,00 59.384,00 4.948,67
Løn i alt   661.425,00 55.118,75

 

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Professor i lønramme 38   685.014,00 57.084,50
+ professortillæg 51.400,00 59.384,00 4.948,67
Løn i alt   744.398,00 62.033,17

Specialeansvarlig overlæge/professor

  Grundbeløb 31.03.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   708.979,00 59.081,58
+ pensionsgivende tillæg 115.190,00 125.785,00 10.482,08
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) 172.700,00 199.527,00 16.627,25
Løn i alt   1.034.291,00 86.190,92

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

  Grundbeløb 31.03.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn 710.091,00 775.402,00 64.616,83
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) 172.700,00 199.527,00 16.627,25
+ fleksibilitetstillæg 16.532,00 18.053,00 1.504,42
Løn i alt   992.982,00 82.748,50

Fleksibilitetstillægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.

Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Tillægget ydes til lektorer og seniorforskere som er omfattet af forfremmelsesprogram til professor
(3) Grundbeløb pr. 31.03.2018
(4) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.