Gå til indhold

Professorers løn i staten

Gældende fra 1. april 2024

Professor i staten (ikke klinisk)

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37   639.938 53.328,17
+ professortillæg 51.400,00 63.123 5.260,25
Løn i alt   703.061 58.588,42

 

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Professor i lønramme 38   728.134 60.677,83
+ professortillæg 51.400,00 63.123 5.260,25
Løn i alt   791.257 65.938,08

Ledende overlæge/professor

  Grundbeløb 31.03.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Løntrin 52   740.879 61.739,92
+ pensionsgivende tillæg 115.190,00 131.444 10.953,67
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) 172.700,00 212.087 17.673,92
Løn i alt   1.084.410 90.367,50

Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat

  Grundbeløb 31.03.2018 Aktuel årsløn Månedsløn
Grundløn 710.091,00 810.291 67.524,25
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) 172.700,00 212.087 17.673,92
+ fleksibilitetstillæg 16.532,00 18.865 1.572,08
Løn i alt   1.041.243 86.770,25

Fleksibilitetstillægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.

Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Tillægget ydes til lektorer og seniorforskere som er omfattet af forfremmelsesprogram til professor
(3) Grundbeløb pr. 31.03.2018
(4) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.