Gå til indhold

På vej på pension - ansat på universitetet

Overvejer du at gå pension nu eller i nærmeste fremtid? Så skal du være opmærksom på en række forhold:

Først og fremmest er det en god ide at forberede sig i god tid ved at få et overblik over dine fremtidige indtægter som pensionist – både for dig og for din evt. ægtefælle.

Når du stopper på arbejdsmarkedet, vil du normalt have indtægter flere steder fra:

Tjenestemandspension

Hvis du er tjenestemand, vil du have en livsvarig tilsagnspension fra den region, du er ansat hos. Pensionen afhænger af både antal år, du har været ansat som tjenestemand og din lønramme. Tjenestemandsansatte overlæger er ansat i lønramme 51 Tjenestemandsansatte specialeansvarlige overlæger er ansat enten i lønramme 51 eller 52. Tjenestemandsansatte ledende overlæger er ansat i lønramme 52.

Den eksakte pensionsanciennitet og beregning af din tjenestemandspension kan du få oplyst ved at kontakte den HR-enhed, hvor du er ansat. Hvis du overvejer at sige op for at gå på pension, skal du være opmærksom på, at tjenestemandspension beregnes på grundlag af hele års anciennitet som tjenestemand. Du kan tilrettelægge pensionstidspunktet, så det passer med, at du opnår et ekstra pensionsår, således at du opnår en større livsvarig pension.

Hvis du agter at lade dig pensionere inden folkepensionsalderen, skal du være opmærksom på, at der varigt trækkes en procentdel af din pension for hvert år inden folkepensionsalderen, du vælger at gå på pension.

Tjenestemandspensionen er reguleret i ”Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd ansat i regionerne”, klik her (pdf)

To ældre personer der sidder på stranden og kigger ud over vandet - pension

Pension fra Lægernes Pension & Bank

Alle overlæger får pension fra Lægernes Pension & Bank. Som tjenestemandsansat er der indbetalt pension af bl.a. tillæg udover tjenestemandslønnen. Som overenskomstansat er der indbetalt pension af hele lønnen inkl. tillæg.

Du vil i pensionskassen få en livsvarig alderspension. Du kan endvidere have aldersopsparing eller en ratepensionsordning i pensionskassen.

Du kan finde mere information hos Lægernes Pension & Bank, hvor der også er mulighed for at kontakte en pensionsrådgiver og aftale et møde.

Anden pension

Herudover har du ret til pension fra ATP og folkepension, og du kan evt. have ret til udbetaling fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Du kan få et samlet pensionsoverblik over hvilken pension, du har på Pensionsinfo, og på  Borger.dk kan du finde en generel guide til pension: Guide: Bliv klar til pension (borger.dk)

Husk at sikre pension til din ægtefælle i tilfælde af dødsfald

Retten til ægtefællepension efter en tjenestemand kræver, at ægteskabet skal være indgået

  • før den afdøde tjenestemand er fyldt 65 år, og
  • før den afdøde tjenestemand er afskediget med ret til egenpension, og
  • mindst 3 måneder før evt. dødsfald, medmindre dødsfaldet skyldes et ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom indtruffet efter ægteskabets indgåelse.

Tjenestemandsregulativet giver ikke mulighed for samleverpension.

For overenskomstansatte er der mulighed for ægtefælle- og samleverpension, hvis nærmere betingelser er opfyldt.

Har du pension til gode efter ansættelse i Sverige?

Pensionen skal søges, når man går på pension i Danmark. Man skal søge via hjemmesiden Udbetaling Danmark (under pension/udenlandsk pension).

Er du i tvivl om, hvorvidt du er pensionsberettiget, så ring til Försäkringskassan på +46 498 200 700 og oplys dit svenske CPR nr. samt nuværende adresse. Du kan finde yderligere oplysninger hos Försäkringskassan.