Gå til indhold

Om Universitetsansatte Lægers Forening

Foreningen (ULF) repræsenterer læger, der er ansat på universiteter og sektorforskningsinstitutioner mv. med hovedbeskæftigelse inden for forsknings- og undervisningsområderne samt myndighedsbetjeningsenheder, fortrinsvis på de fire universiteter København, Odense, Aarhus og Aalborg.

Foreningen har 170 medlemmer pr. 1. januar 2024