Gå til indhold

Stats- og vicestatsobducenters løn

Gældende pr. 1. april 2024

Professor i staten (ikke klinisk)

Reguleringsstats: 1,228067

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Lønramme 37   639.938 53.328,17
+ professortillæg 51.400,00 63.123 5.260,25
Løn i alt   703.061 58.588,42

 

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Lønramme 38   728.134 60.677,83
+ professortillæg 51.400,00 63.123 5.260,25
Løn i alt   791.257 65.938,08

Tillæg til stats- og viceobducenter 

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuelt årsløn Pr. måned
Statsobducent 317.731,50 390.196 32.516,33
Vicestatsobducent 208.215,37 255.702 21.308,50