Gå til indhold

Stats- og vicestatsobducenters løn

Gældende pr. 1. april 2023

Professor i staten (ikke klinisk)

Reguleringsstats: 1,155339

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Lønramme 37   602.041,00 50.170,08
+ professortillæg 51.400,00 59.384,00 4.948,67
Løn i alt   661.425,00 55.118,75

 

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Lønramme 38   685.014,00 57.084,50
+ professortillæg 51.400,00 59.384,00 4.948,67
Løn i alt   744.398,00 62.033,17

Tillæg til stats- og viceobducenter 

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuelt årsløn Pr. måned
Statsobducent 317.731,50 367.088,00 30.590,67
Vicestatsobducent 208.215,37 240.559,00 20.046,58