Gå til indhold

Stats- og vicestatsobducenters løn

Gældende pr. 1. oktober 2023

Professor i staten (ikke klinisk)

Reguleringsstats: 1,159197

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Lønramme 37   604.051,00 50.337,58
+ professortillæg 51.400,00 59.583,00 4.965,25
Løn i alt   663.634,00 55.302,83

 

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuel årsløn Månedsløn
Lønramme 38   687.301,00 57.275,08
+ professortillæg 51.400,00 59.583,00 4.965,25
Løn i alt   746.884,00 62.240,33

Tillæg til stats- og viceobducenter 

  Grundbeløb 31.3.2012 Aktuelt årsløn Pr. måned
Statsobducent 317.731,50 368.313,00 30.692,75
Vicestatsobducent 208.215,37 241.363,00 20.113,58