Gå til indhold

Senior - ansat på universitet

Hvilke seniorvilkår gælder for universitetsansatte?

Som universitetsansat har du - som andre statsansatte - mulighed for at få nedsat din arbejdstid/løn med bibeholdelse af det fulde pensionsbidrag. Se cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger her

Rammeaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg/Akademikerne giver mulighed for at få nedsat arbejdstid fra det fyldte 60. år samtidig med, at du opretholder din pensionsindbetaling som om, du fortsat var ansat på fuld tid.

Aftalen betyder ikke, at du har krav på at gå ned i tid, men det er mulighed for, at det kan aftales med din arbejdsgiver. Omvendt kan din arbejdsgiver ikke pålægge dig at gå ned i tid med henvisning til din alder.

En seniorordning med nedsat tid forudsætter, 

  •  at du er fyldt 60 år,
  • at du har været ansat inden for rammeaftalens dækningsområde den i sammenlagt 10 år
  •  at arbejdstiden udgør mindst 15 timer pr. uge efter nedsættelsen.

Aftale indgås mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant eller organisation (FAS).