Gå til indhold

Pensionister der tager ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver

Hvad er reglerne om ansættelse i det offentlige efter pensionering?
Vær opmærksom på, at når du hæver din pension i pensionskassen og/eller din tjenestemandspension, vil du i denne sammenhæng blive betragtet som pensioneret.

Overlægeoverenskomsten omfatter ikke pensionerede - ligesom det er tilfældet med de fleste andre overenskomster i det offentlige. Det gælder såvel pensionerede tjenestemænd som tidligere overenskomstansatte, der får udbetalt pension fra en pensionsordning, som det offentlige har bidraget til. Der er ingen centrale regler om ansættelse af pensionerede, men der kan være fastsat retningslinjer i den enkelte region.

Individuel ansættelsesaftale

Når overenskomsten ikke gælder ved ansættelse af en pensioneret overlæge, skal løn og øvrige ansættelsesvilkår derfor fastsættes i en individuel ansættelsesaftale. Det anbefales fra Overlægeforeningen, at det aftales, at ansættelsen sker på vilkår svarende til overlægeoverenskomsten. I så fald kan der ud over grundlønnen aftales individuelle tillæg, ligesom reglerne om løn under sygdom, ferie, opsigelsesregler mv. vil være gældende. Hvis du eksempelvis fortsætter som overlæge i den afdeling, du var ansat i før pensionering, på et mindre ugentligt timetal, kunne lønsammensætningen aftales til at være den samme, dog reduceret i forhold til den ugentlige arbejdstid. Det vil endvidere være op til forhandling, om der fortsat skal indbetales pensionsbidrag til pensionskassen.

Hvornår betragtes man som pensioneret?

Når du hæver din pension i pensionskassen og/eller din tjenestemandspension, vil du i denne sammenhæng blive betragtet som pensioneret. Du har pligt til at oplyse din arbejdsgiver om eventuel udtrækning af pension, hvad enten det er tjenestemandspension eller pension optjent i pensionskassen. Arbejdsgiveren vil kunne ophæve ansættelsesforholdet, hvis medarbejderen har undladt at oplyse om dette, da det betragtes som en væsentlig oplysning for ansættelsesforholdet. I yderste konsekvens kan der blive tale om modregning i lønnen, hvis arbejdsgiveren har lidt et tab ved ikke at være blevet oplyst om dette (arbejdsgiveren kunne have sparet pensionsbidraget).

Pensionerede, som overvejer ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver, kan søge rådgivning i sekretariatet om løn- og ansættelsesforhold, men det er den enkelte overlæge, der indgår den individuelle aftale med arbejdsgiveren.