Gå til indhold

Pensionister der tager ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver

Pensionister, som genoptager beskæftigelse, bliver pr. 1 maj 2024 fuldt ud dækket af overenskomsten for overlæger

Overlægeoverenskomstens dækningsområde ændres så overlæger, der er fratrådt på pension, kan genoptage beskæftigelsen på samme vilkår som øvrige overlæger ved afdelingen.

Ændringen træder i kraft pr. 1 maj 2024 hvor nyansatte pensionister omfattes fuldt ud af overenskomsten.
For allerede ansatte pensionister er der aftalt en overgangsordning, som betyder at de hurtigst muligt og senest 1. oktober 2024 skal omfattes af vilkårene.