Gå til indhold

FAKL nyt Covid-19 relaterede arbejdsopgaver og temadag 2022 (11/1-22)

Kære medlemmer i FAKL

Jeg håber, at I alle har haft en god jul og er kommet godt ind i det nye år.

Jeg ved, at mange af jer sidder med Covid-19 relaterede opgaver og derfor også har haft ekstraordinært travlt hen over helligdagene.

Det kan være en udfordring at få det hele til at hænge sammen, men det er godt, at mange kommuner bruger vores kompetencer og lægefaglige viden i denne helt ekstraordinære situation, og vi kan jo netop bidrage med høj faglighed, når udfordringerne skal løses.

Desværre inddrages ikke alle kommunallæger i Covid-19 relaterede opgaver, og det kan der lokalt jo være særlige grunde til, da vi sidder placeret forskelligt i organisationerne afhængig af, hvilke områder vi har arbejdet med før Covid-19 satte dagsordenen i samfundet. Men man kan måske undres over, at lægerne ikke inddrages?!

Så derfor vil jeg, når det er relevant, og I har muligheder for det, gerne opfordre jer til at byde ind med lægefaglig viden og kompetencer. Det kan på sigt måske åbne kommunernes øjne for, hvad man (også) kan bruge en læge til og derved nye muligheder for at få flere (nye) kolleger derude.

Jer, der arbejder ekstraordinært meget, vil jeg samtidigt opfordre til, at I italesætter dette overfor arbejdsgiveren og - når det er relevant - får indgået de nødvendige aftaler om evt. kompensation i form af frihed eller mere i lønningsposen. 

I sådanne evt. drøftelser kan I hente vejledning og støtte dels i overenskomsten, dels via FAKL´s sekretariat.  

Temadag 2022
Jeg har med glæde noteret mig, at flere af jer medlemmer har responderet på opfordringen i det seneste nyhedsbrev, i forhold til ønsker omkring en temadag i 2022.

Det er altid en fornøjelse, når man oplever, at medlemmerne byder ind og øger for os alle motivationen for at være i bestyrelsesarbejdet. Så tak for de tilsendte bidrag!   

Der har været ganske få, der ønskede temadagen blev afholdt i andre landsdele, men flertallet har peget på, at Domus Medica på Østerbro stadig er den foretrukne placering. 

Derfor kan vi i bestyrelsen allerede nu fortælle, at I alle kan reservere mandag den 7. november 2022, hvor der planlægges temadag og generalforsamling i København.

Flere har ønsket, at vi tager emner omkring udsatte unge op. Fx  tilknytning til arbejdsmarkedet, unge på kanten af samfundet og ungdommens polarisering samt emner omkring unge og misbrug.

Bestyrelsen arbejder nu på at sammensætte et spændende program til dagen og tager allerede fremsendte forslag med, men vi modtager gerne yderligere input i forhold til ovenstående emne(r).

I vil høre nærmere om temadagen i løbet af foråret, men reserver allerede nu den 7. november 2022.

På vegne af bestyrelsen ønskes et godt nytår til jer alle!

Lene Annette Norberg
Formand for FAKL