Gå til indhold

FAKL nyt Temadag og mulighed for deltagelse i FAS' årsmøde (25/9-22)

Husk temadagen og mulighed for deltagelse i FAS' årsmøde

 

Kære FAKL-medlemmer

Jeg håber, at I alle har haft en god sommer og en velfortjent pause til at få ”ladet batterierne op”, selv om verden rundt om os, ligesom elpriserne, fortsat er både uforudsigelig og til tider ret skræmmende.

Temadag

Bestyrelsen minder om, der er Temadag i FAKL-regi mandag den 7. november 2022 kl. 12.00 i Domus Medica.

Vi har, som allerede omtalt i tidligere nyhedsbreve, fået to meget kompetente oplægsholdere. Nemlig Noemi Katznelson, professor og ungdomsforsker og til daglig leder af Ungdomsforskning ved Aalborg Universitetshospital, og Henrik Thiesen, overlæge i SundhedsTeam, Center for udsatte voksne og familier i Københavns Kommune.

De vil fortælle om unge på kanten af samfundet og misbrugsbehandling af særligt udsatte grupper.

Der er lagt op til en super spændende eftermiddag, som I ikke vil gå glip af.

Så husk at tilmelde jer via den mail, som Mie Dam fra FAS´ sekretariat har udsendt personligt til jer alle.

Kender I andre læger, som er ansat i kommuner, men ikke er organiseret i FAKL (nogle er organiseret i PLO ved færre end 14 timer om ugen, og andre som endnu ikke er speciallæger, kan være i YL) , må I meget gerne fortælle dem om dagen.

Vi har nemlig bestemt at tilbyde deltagelse i dagen til alle medlemmer af Lægeforeningen, som har ansættelse i en kommune. Det giver os mulighed for at netværke med læger i og udenfor FAKL, som har fælles arbejdsfelt, nemlig kommunal ansættelse.

FAS' årsmøde
I skal være opmærksomme på, at I som medlem af FAKL, også er en del af FAS - Foreningen af Speciallæger.

Det betyder, at I også frit kan deltage i FAS´ årsmøde, som I år er fredag den 7. oktober 2022 på Munkebjerg Hotel ved Vejle.

Årets tema er: Hvilken rolle skal speciallægerne spille i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen?

Det vil bl.a. handle om flere ambulantbehandlinger i speciallægeregi, tidligere udskrivelser og ændret placering af behandlingsansvaret i de første døgn efter udskrivelserne. Altså noget, der alt sammen har betydning for, hvordan kommunernes opgaver bliver fremadrettet.

Her har vi som kommunallæger mulighed for at blive hørt og kunne bidrage til at nuancere debatten med det kommunaltlægelige perspektiv.  Det kan handle om, hvordan vi som kommunallæger kan bidrage til et godt samarbejde med de behandlingsansvarlige læger og være med til at sikre højt og ensartet kompetenceniveau i kommunerne.

Jeg vil derfor opfordre alle, der arbejder med området, til at deltage. Det plejer at være en meget veltilrettelagt dag og med super gode oplægsholdere.

Det er en mulighed at bruge nogle af de efteruddannelsesdage, som I har ret til efter overenskomsten.

Det er gratis at deltage, og det foregår vest for Storebælt på det skønne Munkebjerg Hotel (lidt udenfor Vejle).

Jeg deltager selv og vil være meget glad, hvis vi kan være en lille gruppe FAKL-medlemmer, der repræsenterer os på dagen.

Jeg håber, vi ses i det kommende efterår til det ene eller til begge arrangementer!

Lene Annette Norberg
Formand for FAKL