Gå til indhold

FAKL Nyt Generalforsamling og urafstemning i næste uge (uge 46)

Udsendt 9. november 2023

Kære FAKL medlemmer,

Vi havde den 6. november 2023 en fantastisk spændende temadag, som nok hed ”Mænds helbred fra vugge til krukke”, men som gav en bred indsigt i kønsforskelle i sundhed.

Vi blev klogere på, hvilken betydning kønnet har, når vi i sundhedsvæsenet møder og kommunikerer med patienterne. Det var desværre en meget lille andel af FAKL´s medlemmer, som havde valgt at komme, og vi havde derfor inviteret kolleger fra andre delforeninger under Lægeforeningen.

Alle, der deltog, var enige i, at Svend Aage Madsens oplæg var tankevækkende, fagligt berigende og absolut værd at bruge en dag på.

Svend Aages Power Point finder du her.

Generalforsamling og urafstemning 

Efter temadagen afholdt vi generalforsamling, og her deltog syv FAKL-medlemmer fysisk og en virtuelt. Du kan finde referatet her.

Bestyrelsen havde på generalforsamlingen fremsat et ændringsforslag til FAKL´s vedtægter, hvormed antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra fem til mindst tre og højst fem. Generalforsamlingen var desværre ikke beslutningsdygtig, da under en fjerdedel var fremmødt. Derfor skal forslaget til urafstemning. Forslaget vil blive sendt til urafstemning i næste uge (uge 46).

Jeg håber, at så mange som muligt vil deltage i urafstemningen, så den reelt kommer til at afspejle foreningens medlemmers holdning.

Lene Annette Norberg
Formand for FAKL