Gå til indhold

FAKL nyt Nye bestyrelsesmedlemmer og god sommer

Udsendt 27. juni 2023

Kære medlemmer

Så kommer der lige et sidste nyhedsbrev her fra FAKL, før der venter alle en velfortjent sommerferie.
 
Vi har endnu ikke fået præsenteret de to nye bestyrelsesmedlemmer, som blev valgt ind ved den seneste generalforsamling, her i nyhedsbrevet. Så det vil jeg hermed benytte chancen til:

Nye medlemmer i bestyrelsen

Annett Rios, skriver om sig selv: Jeg arbejder som læge og leder af Sundteam på Helsingør Rusmiddelcenter samt som lægekonsulent på Faxe Rusmiddelcenter.

Jeg har tidligere været ansat på Specialinstitutionen på Forchhammersvej samt Heroinklinikken Valmuen og har desuden arbejdet i mange år som lægevagt/akutlæge i byen Os i Norge.

Stephanie Frausing Knudsen skriver om sig selv: Jeg er 43 år og uddannet speciallæge i samfundsmedicin i 2019. Jeg er ansat som sociallæge i Sociallægeinstitutionen i Aarhus Kommune, hvor jeg bl.a. yder sundhedsfaglig rådgivning til Jobcentre, har tværfaglige samtaleforløb med sygemeldte borgere og foretager helbredsundersøgelser af nyankomne flygtninge.

Bestyrelsen består således af:

  • Tine Keiser-Nielsen (Næstformand),
  • Ivar Helberg (Kasser),
  • Annett Christensen Rios,
  • Stephanie Frausing og
  • undertegnede (formand) samt
  • Leif Kjærulf Christensen (som er suppleant).

Bevæggrunde for at deltage i bestyrelsesarbejdet

Vi får snart ledige pladser i bestyrelsen. Så overvejer du allerede nu at blive medlem, er det værd at notere sig, at der er valg til bestyrelsen på generalforsamlingen 6. november 2023.
Vi håber, du har lyst til at blive en del af teamet, og vi har samlet nogle af de bevæggrunde og overvejelser nedenfor, som har gjort, at vi har haft lyst til at lade os vælge ind i bestyrelsen:

• Jeg prioriterer at være medlem af bestyrelsen, fordi det giver god mulighed for at netværke med læger, der er ansat i andre kommuner og få indblik i, hvilke arbejdsopgaver man også kan varetage som kommunalt ansat læge.

• Det er spændende at få indsigt i de fagpolitiske aspekter af vores fag og få indflydelse på f.eks. overenskomstmæssige tiltag, og næste gang er jo i 2024, der skal forhandles.

• Som medlem af bestyrelsen er man også med til at arrangere den årlige temadag og har dermed indflydelse på, hvilke emner, der bliver taget op, og hvilke oplægsholdere der inviteres ind.

• Der er mulighed for at deltage online i møderne, som der er ca. 4-5 af årligt, så det skulle vi gerne alle have mulighed for - også selv om vi bor vest for Storebælt.

• Du får dækket transportudgifter og bliver anerkendt med et (mindre) honorar for din deltagelse som bestyrelsesmedlem. Suppleanter får transportgodtgørelse. Så der er ingen udgifter forbundet med det.

• Du lærer nye og spændende kolleger på tværs af landet at kende og får mange uformelle snakke om både udfordringer og glæder, som vi dagligt møder som kommunalt ansat læge.

Er du blevet mere nysgerrig på mulighederne og arbejdet i FAKLs bestyrelse her i sommervarmen, så spørg endelig en af os om vores erfaringer. Vores kontaktinfo ligger på hjemmesiden. 

Husk temadagen 6. november 2023

Jeg skal desuden også minde jer om at få datoen for vores kommende temadag i FAKL i kalenderen.
Der kommer link til tilmelding ud umiddelbart efter sommerferien. Så sæt kryds ved den 6. nov. 2023 og få faglig indsigt i emnet ”Mænds helbred fra vugge til krukke” og samtidigt en spændende og hyggelig dag sammen med kolleger fra hele landet.

Har du en kollega, der er medlem af Lægeforeningen, men ikke af FAKL, som har snitflader til kommunerne /kommunallæger, og som gerne vil deltage på ”vores” temadag, må du gerne sende deres e-mail info til lano@odense.dk, så vil FAKL invitere dem, hvis der bliver ledige pladser.

Med ønske om en rigtig dejlig og solrig sommer til alle (måske gerne afbrudt af en enkelt byge eller to…)

Lene Annette Norberg
Formand for FAKL