Gå til indhold

FAKL nyt Temadag 6. november, Årsmøde i FAS og OK-forhandlinger

Udsendt 30. august 2023

Temadag 6. november, Årsmøde i FAS og OK-forhandlinger

Kære FAKL-medlemmer

Håber I alle har haft en dejlig sommer og igen er klar til at tage fat på arbejdet. Her er lidt om det kommende efterår.

Vores egen temadag den 6. november 2023 i Lægeforeningens smukke lokaler på Østerbro

Som lovet før sommerferien vil der i løbet af den kommende uge blive sendt en mail til jer alle hver især med mulighed for tilmelding til vores temadag mandag den 6. nov. 2023. Vi starter med en fælles frokost, hvorefter psykolog Svend Aage Madsen kyndigt introducerer os til emnet ”Mænds helbred fra vugge til krukke”. Det kommer både til at handle om det fysiske og det psykiske helbred.

Måske bliver vi denne dag klogere på både, hvordan de har det, men også hvordan de ta’r det.

Mænds helbred er et emne, som går på tværs af alle vores arbejdsfelter som kommunallæge, og Svend Aage Madsen er ekstremt vidende om emnet og en rigtig god formidler. Så vi håber derfor i bestyrelsen, at mange af jer finder det interessant og vælger at bruge en ”efteruddannelsesdag” på det. Det er samtidigt en super chance til at møde kolleger fra andre kommuner og udveksle erfaringer.

Efter temaeftermiddagen er der den årlige generalforsamling i FAKL, og umiddelbart efter GF afslutter vi dagen med en god middag for medlemmer af FAKL. 

Når du får mailen med link til tilmeldelse, skal du være opmærksom på at tilmelde dig til selve temadagen, samt til netværksfrokost og middag, hvis du deltager i disse. Det er gratis at deltage, så vi håber, du reserverer hele eftermiddagen og aften.

Har du en kollega, der er medlem af Lægeforeningen, men ikke af FAKL, og som har snitflader til kommunerne/kommunallæger (ja måske er ansat i en kommune på anden overenskomst) , og som gerne vil deltage på ”vores” temadag, må du gerne sende deres e-mail info til lano@odense.dk, så vil FAKL invitere dem direkte til netværksfrokost og temaeftermiddagen, hvis der bliver ledige pladser.

FAS´ års- og medlemsmøde ved Vejle

Jeg vil igen i år opfordre alle, der har mulighed for det til at deltage i Foreningen Af Speciallæger Års- og medlemsmøde, der i år afholdes fredag den 6. oktober 2023 kl. 10.00 – 16.30 på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125 ved Vejle.

Som FAKL-medlem er du også en del af FAS, og det er derfor gratis for dig at deltage i denne dag, som plejer at være meget spændende og har aktuelle faglige emner og debatter på dagsordenen. Årets tema er: ”Bliver der kamp om lægen eller robotten? Hvilke lægelige ressourcer har vi at tilbyde – og til hvad?  Du kan læse mere om programmet og tilmelding her.

Kommende overenskomstforhandlinger

Overenskomsten skal fornyes igen 1. april 2024, men vi er allerede i gang, da frist for indsendelse af krav var d. 21. august 2023. Vi vedtog i bestyrelsen umiddelbart før sommerferien at rejse følgende krav over for KL:

  • Lønforbedringer som procentuelle stigninger
  • Forbedrede pensionsvilkår, samt en fritvalgsordning, hvor kun 15 % af pensionen er bunden. Den øvrige del skal den enkelte kunne vælge at få udbetalt som løn, hvilket følger overlægeoverenskomsten på det regionale område.
  • Ordlyden i overenskomstens § 18 om efteruddannelse ændres, så der kommer til at stå: ”lægefaglig efteruddannelse og konferencer” og ikke blot ”fagligt relevant efteruddannelse”.

Så må vi se, hvad efteråret bringer, og vi håber at se så mange medlemmer som muligt den 6. november til temadagen, og måske også nogen af jer vil med vest for Storebælt den 6. oktober?

Venlig hilsen
Lene Annette Norberg
Formand for FAKL