Gå til indhold

FAKL nyt Temadag i FAKL i Domus Medica

Udsendt 29. september 2023

Har du husket at tilmelde dig vores temadag mandag den 6. nov. 2023?

Som allerede omtalt i tidligere nyhedsbreve, kommer chefpsykolog Svend Age Madsen denne dag og beriger os med viden om mænds helbred ”fra vugge til krukke”.

Svend Aage Madsen har siden 90' erne været optaget af mænds helbred i bred forstand. Han har forsket i børns trivsel og mænds rolle som fædre samt, hvordan mænd oplever og tackler sygdom gennem livets forskellige faser. Men Svend Aage Madsen formidler også viden om betydningen af ensomhed og andre mere ”bløde parametre”, som har indflydelse på mænds samlede fysiske og psykiske velbefindende. Svend Aage Madsen er ikke blot vidende på feltet, men også kendt som en god formidler og kan bringe smilet frem, selv når det handler om alvorlige emner… så vi har i bestyrelsen en forventning om, at vi alle kan gå fagligt og menneskeligt beriget fra denne spændende temadag.

Du har tidl. fået en mail den 22. august fra Mie Dam (amd.fas@dadl.dk) med informationer om tilmelding. FAKL´s medlemmer har naturligvis fortrinsret, men sidste frist for tilmelding for at sikre sig en plads er mandag d. 9. oktober. Når du tilmelder dig, skal du være opmærksom på at skrive, om du ud over selve temadagen (kl. 13-17) også ønsker at deltage i: Netværksfrokost (kl.12) samt middag for FAKL´s medlemmer (kl. 18). Vi håber du har lyst og mulighed for at deltage hele dagen (12-20) og få tid til at udveksle erfaringer m.m. med kolleger fra hele landet i hyggelige omgivelser på Østerbro. Der afholdes generalforsamling kl. 17-18, hertil kommer separat indkaldelse.

Det er gratis for FAKL´s medlemmer at deltage hele eller dele af dagen, og hvis din arbejdsgiver ikke kan/vil afholde udgiften til transport, kan du som FAKL-medlem desuden få omkostningerne til alm. DSB/ offentlig transport refunderet efterfølgende; du skal dog selv lægge ud.

Efter den 9. okt. har vi i bestyrelsen valgt at udbyde evt. ledige pladser til andre medlemmer af Lægeforeningen, som har snitflader til kommunallæger og arbejdet i kommunerne, da vi forventer, at mange andre læger kan finde dagens temaer og oplægsholder interessant. Så hvis du har ”kolleger” på det kommunale område, som er medlem af Lægeforeningen (men ikke medlem af FAKL), og som kunne være interesseret i også at deltage, så skal du hurtigst muligt skrive en mail med deres navn og pågældendes mailadresse til lano@odense.dk, og de vil efter den 9. okt. 2023 modtage en direkte invitation med mulighed for tilmelding til temadagen (13-17) samt til netværksfrokost (12-13). Det vil være gratis for dem at deltage på evt. ledige pladser, og tilmelding vil ske efter først til mølle-princippet.

Vi glæder os i bestyrelsen til at se så mange FAKL-medlemmer som muligt den 6. november 2023.

Venlig hilsen
Lene Annette Norberg
Formand for FAKL