Gå til indhold

FAKL Nyt Temadage på pause - Meld dig ind i DSfK - God jul

Udsendt 18. december 2023

Kære medlemmer

Dette er det sidste nyhedsbrev i 2023, men samtidigt det første efter vi har været samlet i den nye bestyrelse.

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 7, stk. 1 og 2 er siden generalforsamlingen vedtaget blandt FAKL´s medlemmer på en elektronisk urafstemning (her stemte 16 for og en imod).

Vedtægtsændringen træder dog først i kraft, når og hvis den godkendes af FAS´ bestyrelse den 29. februar 2024.

Temadage sat på pause

Vi har i bestyrelsen drøftet den nuværende form, som vi nu har kørt med i en del år, hvor vi har haft en årlig temadag med efterfølgende generalforsamling.

I en lang periode sikrede det, at vi faktisk var mange der mødtes på tværs af landet, mindst en gang om året.

Desværre er der efter Covid-19 perioden meget faldende tilslutning til dagen blandt vores egne medlemmer.

Vi har, på trods af mange og ihærdige forsøg, haft svært ved at få kontakt til andre kommunalt ansatte læger end dem, der er organiseret i FAKL.

I år var der således kun et enkelt FAKL medlem, ud over os i bestyrelsen, som deltog på Temadagen, sammen med et par kommunalt ansatte læger indenfor misbrugsbehandlingen (Yngre Læger) samt en lille håndfuld af vores pensionerede kolleger i FAKL. 

Så på trods af at det var en fantastisk god faglig dag for os, som deltog, har vi i bestyrelsen besluttet at holde en pause med disse arrangementer, som både er ressourcekrævende og relativt dyre at afholde.

Meld dig ind i DSfK

I bestyrelsen vil vi derfor gerne opfordre FAKL´s medlemmer til at blive medlemmer af Dansk Selskab for Kommunallæger (DSfK).

DSfK er et videnskabeligt selskab, som lige nu ligger i dvale, altså ikke er aktivt.

I FAKL´s bestyrelse ser vi DSfK som en god mulighed for at lave nogle fælles faglige arrangementer for kommunalt ansatte læger fremadrettet.

Man behøver ikke være overlæge/medlem af FAKL for at være medlem i DSfK. Yngre læger, læger med deltidsansættelser m.v. kan også blive medlem, hvorfor medlemsgrundlaget i DSfK er noget bredere.

DSfK er således et selskab og et netværk for kommunalt ansatte læger, som kun har et fagligt sigte og ikke et politisk.

FAKL´s bestyrelse opfordrer dels til, at vi alle bliver medlem af DSfK, og at DSfK herefter konstituerer sig på en generalforsamling.

Medlemskab af selskabet kræver, at man melder sig ind i Dansk Selskab for Folkesundhed (DSFF). Når DSFF medlemskabet er betalt, er det gratis at være medlem af fraktionen DSfK.

Man kan være medlem af flere fraktioner i DSFF, således kan dem, der er speciallæger i samfundsmedicin samtidigt være medlem af DASAMS. Man skal så blot gøre DSFF opmærksom på, at man (også) ønsker at være medlem af DSfK.

Vi håber i bestyrelsen, at denne opfordring tages op af jer medlemmer, så vi kan få startet DSfK godt op i det kommende år.

Tilbage er der blot at ønske jer alle en rigtig glædelig jul 🎄 samt et godt nytår! 

På vegne af FAKL´s bestyrelse
Lene Annette Norberg
Formand