Gå til indhold

Tjenesterejser stat

Du kan få godtgjort de merudgifter, du har haft (transport og udgifter til måltider mv.) på en tjenesterejse.

Reglerne fremgår af  tjenesterejseaftalen. 

De aktuelle satser for transportgodtgørelse, time- og dagpenge, procentgodtgørelse, hoteldispositionsbeløb samt udokumenteret nattillæg følger af satsreguleringscirkulæret.

De skattemæssige regler for refusion af merudgifter på tjenesterejser og udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse er reguleret i Ligningsloven.