Gå til indhold

Ny stilling på universitetet?

Nye stillinger skal slås op offentligt - for stillinger på lektor- og professorniveau også internationalt.

Reglerne om opslag af videnskabelige stillinger findes i "Ansættelsesbekendtgørelsen".

Foreningen er ikke inde over opslagene og har derfor heller ikke set på, om løn- og ansættelsesvilkår lever op til AC-overenskomstens eller stillingsstrukturens bestemmelser. Det er derfor op til den enkelte ansøger at være opmærksom på eventuelle forhold ved stillingen, som kunne være problematiske. Hvis du er i tvivl, så kontakt den lokale tillidsrepræsentant eller foreningens sekretariat.

Hvis du ansættes i en videnskabelig stilling som lektor eller professor (eller tilsvarende stilling), gælder AC-overenskomsten og stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteterne.

Hvis du ansættes i en stilling som institutleder eller dekan, gælder AC-overenskomsten og protokollat om institutledere og dekaner ved universiteterne. Institutledere og dekaner ansættes på åremål, og FAS indgår aftale med universitetet om løn- og ansættelsesvilkår. 

Du finder en oversigt over tillidsrepræsentanter på universiteterne her