Gå til indhold

Vil du være TR Stat/Universitet

Her kan du bl.a. læse om, hvilke opgaver man varetager som TR.

1. Hvilke opgaver varetager man som TR?

2. Hvilken hjælp får jeg til opgaven?

3. Hvad med tid og honorering af opgaven?

4. Jeg vil gerne være TR - hvordan bliver jeg valgt?

5. Hvor lang tid er jeg valgt for?

6. Hvem kontakter jeg, når jeg er valgt?

7. Du skal godkendes af arbejdsgiveren

8.  TR-beskyttelsen

 

1. Hvilke opgaver varetager man som TR?

Som TR bistår du med forhandling af løn ved ansættelse, lokalløn og andre ansættelsesforhold og vagtaftaler, samt bistår med at løse samarbejdsproblemer og kan være bisidder ved tjenstlige samtaler.

2. Hvilken hjælp får jeg til opgaven?

Måske har du ikke tidligere prøvet kræfter med rollen som TR?

Foreningen hjælper dig derfor i gang og også løbende med opgaven.

Foreningen af Speciallæger har rigtig gode erfaringer med samarbejdet mellem foreningens sekretariat og TR´er.

Som TR har du altid en konsulent i Foreningen af Speciallæger, som er din kontaktperson samt samarbejds- og sparringspartner. Du kan altid ringe til konsulenten som din livline, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal tackle en situation. Hver region har sin egen konsulent, der kender den arbejdsplads, du er ansat på, indgående. 

Konsulent på statens område og på universitetsområdet : Niels Ringgaard , nri.fas@dadl.dk , 35 44 84 94

Foreningens TR kan også tilmelde sig Akademikernes TR kurser, som både udbyder basis- og overbygningskurser. Kurserne er opbygget for primært at understøtte dig i din rolle som TR.   

3. Hvad med tid og honorering af opgaven som TR?

Du har som TR krav på at få afsat den fornødne tid til at varetage opgaven. Det kan være lokalt være aftalt, at der ydes tillæg for at varetage funktionen.

4. Jeg vil gerne være TR - hvordan bliver jeg valgt?

For at kunne blive valgt som TR skal du være medlem af FAS.

Der er ingen formelle regler for, hvordan valget afholdes, men det er vigtigt, at alle medlemmer af foreningen på arbejdspladsen er orienteret om, at du stiller dig til rådighed som TR, og at valget er varslet i god tid. Sådan at du har mandat fra dine kolleger.
Du er altid velkommen til at kontakte Foreningen af Speciallæger, hvis du skulle have spørgsmål eller brug for hjælp til at stille op som TR.

5. Hvor lang tid er jeg valgt for?

Du er valgt for en ubestemt periode, men det er en god ide at forny mandatet/gennemføre valg hvert 3. år.

6. Hvem kontakter jeg, når jeg er valgt?


Når du er valgt, skal du give FAS besked - send besked til Mie Dam på amd.fas@dadl.dk, som anmelder dig overfor arbejdsgiveren. 

7. Du skal godkendes af arbejdsgiveren

Arbejdsgiversiden skal godkende alle tillidsrepræsentanter. I praksis betyder det, at hvis ikke arbejdsgiveren har modsat sig valget indenfor tre uger, så er du godkendt som tillidsrepræsentant. Det er Foreningen af Speciallæger, der står for at anmelde dig som tillidsrepræsentant til arbejdsgiveren. 

8. TR-beskyttelsen


Når du er anmeldt som tillidsrepræsentant, er du omfattet af reglerne om beskyttelse mod afskedigelse.  Kontakt Foreningen af Speciallæger, hvis det bliver aktuelt.